Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Paškontroles sistēmas pilnveide AS "Lido"
Title in English "Improvement of Self-monitoring System in the "Lido" JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Bērziņa I. Paškontroles sistēmas pilnveide AS LIDO / I.Bērziņa, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. - 73lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 24 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt uzņēmumā notiekošo paškontroles sistēmu, identificēt kādos posmos ir konstatētas neatbilstības un to rašanās cēloņus un izveidot praktiskus ieteikumus paškontroles sistēmas vājo posmu likvidēšanai, kā arī sniegt informāciju par ieguvumiem paškontroles sistēmas pilveidošanai, pamatojot kādas izmaksas tiks samazinātas. Pirmajā darba daļā ir veikts paškontroles un HACCP sistēmas apskats. Tika apskatīts normatīvā regulējuma ietekme uz paškontroles sistēmu un pārtikas nekaitīgumu. Veikts apskats par kvalitātes metodēm un noteikti pielāgojumi par FMEA, „pieci kāpēc” un audita izmantošanu paškontroles sistēmas analīzei un pilnveidei, ņemot vērā uzņēmuma specifiku. Otrajā darba daļā tika veikts uzņēmuma procesu un sistēmas apskats, paškontroles sistēmas un HACCP audita analīze, kā arī apkopotas atklātās nepilnības un sniegtas korektīvās rīcības. Trešajā darba daļā tika izstrādāts iepriekšējā daļā sniegto korektīvo rīcību ieviešanas plāns un attēlota to ieviešanas effektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmuma paškontroles sistēmai ir problēmas ar: 1. Korektīvo darbību veikšanu atbilstoši procesam vai to neesamība, kuru pilnveidei ir jāizstrādā darbinieku apmācību pilnveide, iekļaujot praktiskās apmācības; 2. Pagatavotās produkcijas reģistrēšanu, kuras pilnveidei ir jāizstrādā plūsmas shēma un reģistrācijas veidlapa; 3. Atbilstošas apdraudējuma analīzes veikšanu, kuras pilnveidei ir jāpilnveido HACCP sistēmu apdraudējumu analīzes jomā; 4. Patiesas informācijas sniegšana par izejvielu atlaidināšanu pierakstu lapās, kuras pilnveidei ir nepieciešams sniegt HACCP metožu nodrošinājumu darbavietās.
Keywords Paškontroles sistēma, HACCP, Pārtikas nekaitīgums
Keywords in English Self-monitoring System, HACCP, food safety
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 23:33:15