Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla mainības samazināšanas projekts"
Title in English "Project on Employee Turnover Reduction"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Sandra Reinfelde, Mg.oec., vieslektors
Abstract Bakalaura darba autors: Igors Savčuks. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec., Līga Kamola. Bakalaura darba temats: Personāla mainības samazināšanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 23 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 5 angļu un 9 krievu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika izvērtēti uzņēmuma finansiālie radītāji, aprakstīts personāla sastāvs un noteikta darbinieku grupa, kurai ir visaugstākais mainības līmenis. Tika noteikti personāla mainības cēloņi, aplūkotas teorētiskas atziņas par personāla mainības cēloņiem un tas risināmiem. Tika izstrādāts projekts personāla mainības līmeņa samazināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Savčuks I.: Personāla mainības samazināšanas projekts. Diplomprojekts/ I. Savčuks, L. Kamola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 68 lpp.
Keywords personāla mainība, darbinieki, atalgojums, apmierinātība ar darbu, personāls
Keywords in English employee turnover, workforce turnover, staff turnover, employee, salary, job satisfaction
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 15:59:10