Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Nekustamo īpašumu cenu svārstīguma analīze kredītpolitikai Baltijā
Title in English Real Estate Volatility Implications for Bank Credit Risk Policies in the Baltics
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Šajā pētījumā tiek noteikti faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenu un to svārstīgumu, kā arī tiek analizētas divu Baltijas valstīs darbojošos Skandināvu banku kredītpolitikas. Šī darba mērķis ir piedāvāt rekomendācijas šo kredītpolitiku uzlabošanai, ņemot vērā šajā pētījumā analizētos specifiskos nekustamā īpašuma cenu faktorus Baltijas valstīs. Šī darba analītiskā nodaļa ir veidota no divām daļām. Pirmajā daļā ir iekļauta ekonometriskā analīze, kurā datu kopu veido paneļa dati no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un 11 mainīgie: IKP, patēriņa cenu indekss, darbaspēks, aizdevumi ne-finanšu iestādēm, bezdarba līmenis, Euribor, vietējā procentu likme, Nasdaq OMX indeksi un svārstīgums no Nasdaq OMX indeksiem. Kā galvenais modelis tiek izmantots pirmās starpības aplēses modelis, lai noteiktu faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma cenu svārstīgumu Baltijas valstīs. Robustuma pārbaudei tiek izmantots fiksētu efektu modelis, kā arī modelis, kurā viena gada nekustamā īpašuma cenu svārstības tiek aizstātas ar divu gadu reālo nekustamā īpašuma cenu svārstīgumu. Rezultāti liecina, ka Nasdaq OMX indeksiem, aizdevumiem ne-finanšu institūcijām, Euribor likmei un bezdarba līmenim bija nozīmīga ietekme uz nekustamā īpašumu cenu svārstīgumu un nekustamo īpašumu cenu pieauguma. Otrajā analīzes daļā tiek analizētas divas Skandināvu banku kredītpolitikas, izmantojot tematisko analīzes metodi. Visbeidzot, ņemot vērā regresiju iegūtos rezultātus, tiek izstrādāti ieteikumi iekļaut kredītpolitikās korelāciju starp aizņēmēju un Nasdaq OMX indeksu, kā arī procentu likmju jūtīguma analīzi.
Keywords Kredītpolitikas, nekustamā īpašuma kreditēšana, riska vadība bankās, Skandināvu bankas, Baltija, nekustamo īpašumu cenu svārstīgums, nekustamo īpašumu cenu ietekmējošie faktori, pirmās starpības aplēses modelis, fiksēto efektu modelis.
Keywords in English Credit policy, lending for real estate, banking, risk management in banks, Scandinavian banks, Baltics, real estate price volatility, real estate price determinants, first difference model, fixed effects model.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 15:16:27