Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Uzņēmumu reputācijas mērīšana sociālo tīklu laikmetā
Title in English Corporate Reputation Measurement in the Time of Social Networks
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer L.Kalyta
Abstract ABSTRACT Bakalaura darbs “Uzņēmumu reputācijas mērīšana sociālo tīklu laikmetā” izstrādāts angļu valodā. Darbā tiek pētīta telekomunikāciju kompānijas Lattelecom reputācija un faktori, kas šo reputāciju ietekmē. Darba galvenais izpētes jautājums ir – kā sociālie tīkli ietekmē uzņēmuma reputācijas mērīšanu? Lai sniegtu atbildi uz galveno izpētes jautājumu, darbā tiek izvērtētas dažādas korporāciju reputācijas mērīšanas metodoloģijas, kā arī izvērtēta sociālo tīklu ietekme uz šiem mērījumiem, jo to ietekme uz reputāciju aug teju vai katru dienu, kas izskaidrojams ar to, ka sociālos medijus katru dienu pasaulē izmanto arvien vairāk cilvēki un piekļuve internetam ir vairāk nekā pusei pasaules iedzīvotāju. Darba ietvaros tiek izveidota internetā bāzēta aptauja, ar kuras palīdzību tiek iegūti visi nepieciešamie dati turpmākajai analīzei. Sagrupējot un apstrādājot datus tiek secināts kādi ir kompānijas Lattelecom reputācijas mērauklu novērtējumi un kāda tiem ir saistība ar mūsdienās strauji augošajām sociālo tīklu platformām. Kā arī, tiek izanalizētas dažādas likumsakarības starp vairākiem mainīgajiem un tiek izvērtēti reputācijas mērauklu novērtējumu ietekmējošie faktori. Darba noslēgumā autors apraksta rezultātus, veic secinājumus par izpētes jautājumu un apraksta bakalaura darba tēmas aktualitāti šobrīd un tuvākajā nākotnē. Bakalaura darbs satur 55 lapas, 34 atsauces, 12 tabulas un 19 attēlus un vienu aptauju. Literatūras izvērtēšanai tika izmantoti žurnāli, grāmatas, gatavi pētijumi un interneta mājaslapas un datubāzes. Visi iegūtie dati ir publiski pieejami.
Keywords Corporate reputation measurement in the times of sociaml networks
Keywords in English Corporate reputation measurement in the times of sociaml networks
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 14:49:30