Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Nacionālo bruņotu spēku uzkabes sistēmas
Title in English Load Bearing Armor Systems of National Armed Forces
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Ausma VIĻUMSONE
Reviewer Mg.sc.ing. Iveta ĀBELE
Abstract Anna Tarasenko Nacionālo bruņotu spēku uzkabes sistēmas [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2018., - 129 lpp. Maģistra darbā izstrādāti priekšlikumi NBS bruņu uzkabes sistēmas pilnveidošanai un piedāvāta NBS uzkabes sistēmas tehniskā specifikācija. Apkopotas galvenās standartizētās prasības bruņu uzkabes sistēmai. Apskatīti NBS izmantojamās uzkabes vestes un izvirzīti ieteikumi uzkabes sistēmas iztrādei. Darbā tika veikta patentēto materiālu un tirgū pieejamo uzkabes sistēmu izpēte. Lai noteiktu, kas ir būtisks un raksturīgs bruņu uzkabes sistēmām, tika veikta to sistematizācija pēc konstruktīvajām un funkcionālajām pazīmēm. Kopumā ir analizēti 12 patenti un 32 vadošo zīmolu piedāvātās uzkabes vestes. Tika noskaidrots obligātais minimālais uzkabes ekipējums. Teorētiski izpētītas un analizētas kravas pārnēsāšanas metodes un smagumu pārnēsāšanas izraisītas veselības problēmas. Tika izstrādāti ieteikumi medicīnisko problēmu samazināšanai. Maģistra darbā izstrādāts NBS bruņu uzkabes vestes prototips, veikta uzkabes sistēmas testēšana karavīra specifiskajās pozās un izpildot raksturīgās kustības. Darba apjoms 95 lappuses pamatsadaļās, 129 lappuses kopā ar pielikumiem, darbā ir 66 attēli, 27 tabulas, 5 pielikumi un 129 informācijas avoti.
Keywords Bruņu uzkabes sistēma, pārnesāšanas metodes, izvīrzāmās prasības, slodzes sadalījums, uzkabes vestes izstrāde.
Keywords in English Load Bearing Armor Systems, Methods of Load Carriage, Suggested Requirements, Distribution of Load, Load Bearing Vest Development.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 01.02.2018 21:58:00