Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības prasību pilnveidošana kokapstrādes ražotnēs
Title in English Improvement of Fire Safety Requirements in Wood Processing Plants
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Ziemelis
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Ugunsdrošības prasību pilnveidošana kokapstrādes ražotnēs”. Darbs sastāv no vairākām daļām un nodaļām. Analītiskajā daļā, tiek veikts apkopojums un analizētas problēmas par ugunsgrēkiem, kuri izcēlušies kokapstrādes ražošanas uzņēmumos Latvijā no 2012.-2016.gadam, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionu iesūtītiem datiem. Teorētiskā daļā, tiek apskatīts, kādi ir kokapstrādes ražotņu ugunsgrēku bīstamie faktori, kas var veicināt ugunsgrēka izcelšanos un sekmēt tā izplatīšanās iespējas, kā arī radīt sprādziena iespējamību. Kādas inženierkomunikācijas ir kokapstrādes ražotnēs un kādas ir ugunsdrošības prasības, kas jāievēro tās ekspluatējot . Kādi ir ugunsgrēku riski, kā tie tiek identificēti, ka arī tiek izvērtēts risks darbiniekiem, kā to samazināt vai izslēgt. Kā arī tiek izvērtētas ugunsdzēsības iekārtas un aprīkojums, evakuācijas ceļu un izeju skaits, evakuācijas laiks, avārijas evakuācijas apgaismojums, ugunsdrošībā lietojamās zīmes. Praktiskajā daļā, tiek apskatīts ugunsgrēku riska faktoru prioritārs sadalījums un vadāmība, kā arī veikta konkrēta kokapstrādes uzņēmuma ugunsgrēka riska novērtējums. Veikts ugunsdzēsības aparātu aprēķins vairākos variantos, ņemot vērā iekšējās inženierkomunikācijas. Diplomprojekta apjoms- 70 lapaspuses, 10 attēli un 18 tabulas. Darbā tika izmantoti 15 literatūras avoti.
Keywords kokapstrādes ražotņu ugunsgrēku bīstamie faktori, kas var veicināt ugunsgrēka izcelšanos un sekmēt tā izplatīšanās iespējas, kā arī radīt sprādziena iespējamību. Kādas inženierkomunikācijas ir kokapstrādes ražotnēs un kādas ir ugunsdrošības prasības, kas jāievēro tās ekspluatējot . Kādi ir ugunsgrēku riski, kā tie tiek identificēti.
Keywords in English woodworking plant fire dangerous factors that may contribute to the outbreak of the fire and to facilitate its distribution capabilities, as well as the cause of the explosion. Some utilities are woodworking plants and what are the fire safety requirements to be met by its use. What are the risks of fire, how they are identified that are also assessed the risk for employees, and reduce or eliminate them.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.01.2018 16:55:18