Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Inklinometru pielietojums inženierbūvju monitoringā"
Title in English "The use of inclinometers in monitoring of geotechnical structures"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Reiniks
Reviewer Armands Celms
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedrā izstrādātajā maģistra darbā “Inklinometru pielietojums inženierbūvju monitoringā” tiek pētīta inklinometru un inklinometru sistēmu uzbūve, darbības principi un to pielietošanas iespējas inženierbūvju stāvokļa kontrolē. Maģistra darbā apskatīti inženierbūvju klasifikācijas pamatprincipi Latvijā un Eiropā, būvju monitoringa veidi un metodes, kā arī apskatīti normatīvi, kas regulē būvju deformāciju novērojumu nepieciešamību un izpildi. Darbā uzskaitīti inklinometru un inklinometru sistēmu veidi, aprakstīta instrumentu un sistēmu instalācija un ekspluatācija. Pētīti un aprakstīti datu apstrādes un analīzes procesi, analizētas biežāk izplatītās problēmsituācijas. Darba noslēgumā apskatītas alternatīvas metodes grunts deformāciju noteikšanai. Inklinometru mērījumi ir augstas precizitātes monitoringa metode grunts horizontālo un vertikālo deformāciju novērojumiem, ko iespējams pielietot dažāda veida inženierbūvju stāvokļa kontrolē.
Keywords Inženierbūves, būvju monitorings, deformāciju novērojumi, grunts nobīdes, inklinometri, automatizētās datu savākšanas sistēmas, agrās brīdināšanas sistēmas.
Keywords in English Geotechnical structures, geotechnical monitoring, deformation monitoring, soil shifting, inclinometer, automatic data aquisition systems, early warning systems.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 14:51:51