Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Autoservisa ēka ar nesošu tērauda karkasu
Title in English Car repair building with steel load-bearing structure
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raimonds Ozoliņš
Reviewer Videvuds Ārijs Lapsa
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām: 1) bakalaura pētnieciskais darbs “Celtņu ceļa siju projektēšanas metodiku salīdzinoša analīze”; 2) inženierprojekts “Autoservisa ēka ar nesošu tērauda karkasu”. Bakalaura darbā ir pētītas celtņu ceļa siju aprēķina metodikas. Darba gaitā raksturotas vispārīgas celtņu ceļa siju konstruktīvās īpatnības. Ir apkopota un izanalizēta informācija par slodžu un piepļu noteikšanas kārtību saskaņā ar dažādām aprēķina metodikām. Salīdzināti celtņu ceļa siju šķērsgriezuma pārbaužu veidi un prasības stiprības, noturības, izturības un stinguma nodrošināšanas jautājumos. Konstatētas un aprakstītas principiālas līdzības un atšķirības celtņu ceļa siju aprēķinu metodikās. Izstrādāti skaitliski piemēri, uz kuru bāzes salīdzināti aprēķina metodiku iegūstamie rezultāti. Inženierprojekts izstrādāts objektam “Autoservisa ēka ar nesošu tērauda karkasu”. Projekts sastāv no grafiskās daļas un paskaidrojuma raksta. Inženierprojekta sastāvā ietilpst arhitektūras, būvkonstrukciju, darbu veikšanas organizācijas, ekonomiskā, kā arī darba un vides aizsardzības daļa. Projektējamais objekts ir vienstāvu tērauda karkasa ēka ar ražošanas un publiski-saimnieciskām zonām. Arhitektūras daļa satur ēkas un tās elementu telpisko un funkcionālo raksturojumu. Būvkonstrukciju daļā veikta ēkas ražošanas daļas šķērsrāmja projektēšana – kopnes, celtņu ceļa sijas, kolonnas, pamata un pamatnes, kā arī savienojošo mezglu aprēķini. Celtņu ceļas siju projektēšanā pielietotas bakalaura darba izstrādē iegūtās zināšanas. Darbu veikšanas organizācijas daļa satur pielietoto būvdarbu tehnoloģiju un mehānismu aprakstu. Ekonomiskā daļa ietver lokālo tāmi mūrēšanas darbiem, kopsavilkuma aprēķinu un būvniecības koptāmi. Darba un vides aizsardzības daļā izstrādāti būvlaukumā nodarbināto un apkārtējās vides aizsardzības pasākumi. Grafiskās daļas rasējumi ilustrē paskaidrojumu rakstā ietverto informāciju. Diplomdarbs ir izstrādāts latviešu valodā. Paskaidrojuma raksta apjoms ir 298 lapaspuses. Darba saturā ietilpst 56 attēli, 68 tabulas un 6 pielikumi. Grafiskā daļa sastāv no 11 atsevišķām rasējumu lapām. Darba izstrādei izmantoti 73 literatūras avoti.
Keywords celtņu ceļa siju aprēķinu metodikas, celtņu ceļa siju pārbaudes, celtņa slodzes, celtņu ceļa sijas
Keywords in English crane runway beam’s design methods, crane runway beam’s verifications, crane loads, crane runway beams
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 11:46:33