Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Lokalizācijas stratēģiju izmantošana tehnisko tekstu tulkošanā telesakaru jomā.
Title in English Localisation Strategies in Translation of Technical Texts in the Field of Telecommunications.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Zane Seņko
Abstract Šajā darbā ietilpst pētījums par lokalizācijas stratēģijām tehnisko tekstu tulkošanā telekomunikāciju nozarē un teksta tulkojums, kas ņemts no Džefrija Ričtera grāmatas saistībā ar telekomunikāciju jomu CLR, izmantojot C #. Mūsdienu terminoloģijas un mūsdienu lingvistikas skatījumā vissarežģītākais tulkošanas ziņā ir atsevišķas tehniskās jomas, jo ir daudz aspektu, kam jāpievērš īpaša uzmanība gan profesionālai pieejai laukā, gan tulka pieejai. Turklāt mūsdienās, kad pasaule ir pilnībā datorizēta un daudzi svarīgi procesi ir atkarīgi no tīkla, vienīgi būtiska nozīme ir visām IT nozarēm, tostarp tulkojumiem šajā jomā. Lai uzzinātu, kā strādāt ar produktiem šajā konkrētajā jomā, ir atvieglot cilvēku, tehnoloģiju un visas pasaules mijiedarbības veidus. Šī darba mērķis ir izstrādāt lokalizācijas un tulkošanas stratēģiju tematu, kas piemērojamas telekomunikāciju jomā, salīdzinot dažādas pieejas un analizējot šīs pieejas, kas pamato secinājumus un izstrādā ieteikumus attiecībā uz visveiksmīgāko pieeju tehnisko tekstu tulkošanā un interpretēšanā. Šajā darbā galvenās pētījumu metodes ir korelācijas analīze (tekstuālā analīze) un gadījuma izpēte (empīriskie pētījumi un paralēlo tekstu izpēte). Pētījums pamatojas uz kvalitatīvu pieeju, kas nozīmē, ka konkrētais teksts un attiecīgi konkrēti tulkošanas gadījumi ir analizēti un izmantoti, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Darba apjoms ir 100 lappuses un tajā ir divi pielikumi - glosārijs un avotteksts. Bibliogrāfija sastāv no 20 avotiem: 12 drukāti materiāli, četri tiešsaistes resursi un četras elektroniskās vārdnīcas.
Keywords tulkošanas metodes, lokalizācija, interpretācija, tehniskā tulkošana, kulturās adaptācija, naturalizācija
Keywords in English translation methods, localization, interpretation, technical translation, lexical addition, cultural adaptation, naturalisation.
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 10:26:57