Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ceļa seguma kalpotspējas novērtēšanas metožu analīze" (“Mēmeles ielas un autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle pārbūve")
Title in English " Analysis of Road Pavement Service Ability Measure Methods” (“Reconstruction of Memeles Street and the Road P87 Bauska-Aizkraukle ")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer J.Mačāns, asist.
Abstract Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir bakalaura darba daļa, otrā daļa ir inženierprojekta daļa. Bakalaura darba tēma „Ceļa seguma kalpotspējas novērtēšanas metožu analīze”. Darbs satur analītisko un teorētisko daļu. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek dots raksturojumus un izpēte, pamatots mērķis, kā arī tā sasniegšanai izvirzītais uzdevums. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek dots izvirzīto uzdevumu risinājums un to rezultāts. Bakalaura darba daļa sastāv no 46 lapām ar paskaidrojošo tekstu, kas ietver 6.nodaļas, kā arī 5. tabulas un 13. attēlus. Bibliogrāfijas avoti: 15 avoti. Inženierprojektā paredzēta Mēmeles ielas un autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle pārbūve veicot jaunu ceļa segas izbūvi un ceļa klātnes paplašināšanu, ceļa pieslēgumu un nobrauktuvju pārbūvi, kā arī ceļa aprīkojuma izbūvi. Pārbūves mērķis ir paaugstināt ekspluatācijas rādītājus, satiksmes drošību un novērst esošos defektus. Darbā iekļauts esošās situācijas apraksts, variantu salīdzinājums, projekta koncepcija, aprēķini, tehniskās specifikācijas un darbu organizēšanas projekts. Inženierprojekta apjoms ir 80 lpp., 11 tabulas, 6 attēli un darbam pievienoti 23 pielikumi (t.s. 14 rasējumi). Bibliogrāfijas avoti: 11 avoti. Anotācijas apjoms: 168 vārdi.
Keywords Ceļa segums, Kalpotspēja, Seguma stāvokļa indekss, Izbūves plāns, Garenprofils, Griezumi
Keywords in English Road pavement, Service ability, Pavement condition index, Construction plan, Longitudinal profile, Cuts
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 03.01.2018 17:55:06