Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Nukleofīlās heteroaromātiskās aizvietošanas pētījumi purīna ciklā.
Title in English Study on nucleophilic heteroaromatic substitution reactions in purine ring.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. Māris Turks; PhD, pētniece Kathrin Hopmann
Reviewer Dr. chem., Mārtiņš Katkēvičs
Abstract Maģistra darbs ir veltīts SNAr reakcijām purīna ciklā, šo reakciju pielietojumam un teorētiskam reaģētspējas skaidrojumam. Darba plašās tematikas dēļ literatūras izklāstā esam koncentrējušies uz vispārīgajām tēmas aktualitātēm - azīda-tetrazola tautomēriju, šķīdinātāja ietekmi uz SNAr reakcijām, nukleofilitāti ietekmējošiem faktoriem un kvantu ķīmiskajiem aprēķiniem SNAr reakcijās. Informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SCOPUS, ScienceDirect, Wiley Online Library un Reaxys. Praktiskajā pētījuma daļā esam parādījuši, ka purīnos, kuri satur aizejošās grupas 2. un 6. pozīcijā, ir iespējams veikt reģioselektīvas SNAr reakcijas ar labiem un augstiem iznākumiem. Reģioselektivitāte ir atkarīga no aizejošās grupas, un tādēļ 2,6-dihlorpurīns stājas SNAr reakcijās C(6), bet 2,6-diazidopurīns – C(2) pozīcijā. Esam ieguvuši kvantu ķīmisku pamatojumu novērotajai reakcijas maiņai, par modeli izmantojot klasisko pievienošanās-atšķelšanās reakcijas mehānismu. Mūsu sintētisko metožu mērķsavienojumi ir 2/6-alkiltio-6/2-azidopurīni. Šos produktus esam analizējuši, izmantojot KMR un IS spektroskopiju. Tādējādi esam noskaidrojuši, ka savienojumi, kuriem azidofunkcija atrodas 6. pozīcijā, piemīt azīda tetrazola dinamisks līdzsvars, kas atkarīgs no šķīdinātāja un temperatūras. Produktiem ar “pretēju” aizvietošanas raksturu (2-alkiltio-6-azidopurīnu analogi) dominē azidoforma. Būtiski, ka azīda-tetrazola tautomērijas pētījumu secinājumi produktu rindā saskan ar kvantu ķīmisko aprēķinu datiem. Darba nobeigumā ir atspoguļoti rezultāti no novērojumiem, kurus esam izdarījuši praktiskā darba laikā. Pirmkārt, esam devuši rezultātus par 6-cikloheksānlsulfonil-2-hlorpurīna atvasinājumiem, kas DMF šķīdumā reakcijā ar nātrija azīdu ļauj iegūt 2-cikloheksānsulfonil-6-azidopurīnus. Visbeidzot ir aprakstīta 2,6-diazidopurīna nukleozīdu reducēšanas metode par attiecīgajiem 6-amino-2-azidopurīnu nukleozīdiem vai 2,6-diaminopurīna atvasinājumiem katalītiskā vara (I) klātbūtnē ar nātrija askorbātu kā stehiometrisko reducētāju. To novērojām kā blakusreakciju vara (I) katalizētā azīda-alkīna ciklopievienošanās reakcijā.
Keywords 2,6-DIAZIDOPURĪNS, PURĪNA MODIFIKĀCIJAS, NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANA, AROMĀTISKĀ NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANA, ARILAZĪDI, ARILTIOĒTERI, AZIDONUKLEOZĪDI, ALKILTIONUKLEOZĪDI, AZIDOPURĪNU SNAr, DFT, AZĪDA-TETRAZOLA TAUTOMĒRIJA.
Keywords in English 2,6-DIAZIDOPURINE, PURINE MODIFICATION, NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION, AROMATIC NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION, ARYLAZIDES, ARYLTHIOETHERS, AZIDONUCLEOSIDES, ALKYLTHIONUCLEOSIDES, AZIDOPURINE SNAr, DFT, AZIDO-TETRAZOLO TAUTOMERISM.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 16:04:48