Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Vērtspapīru portfeļa, ar pozitīvo ienesīgumu virs etalona, konstruēšana un analīze
Title in English Construction and Analysis of an Ekscess Return Portfolios
Department
Scientific advisor J. Fjodorovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā tiek aprakstīta finanšu tirgus darbība, Markovica modernā portfeļa teorija, vērtspapīru portfeļa izveides un analizēšanas pamatprincipi. Darbs sadalīts divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Darba teorētiskajā daļā aprakstīta finanšu tirgus darbība, vērtspapīru portfeļa izveides principi un datu kvalitātes kontroles diagrammas veidošanas pamatnoteikumi. Darba praktiskajā daļā tiek izveidots vērtspapīru portfelis no četriem biržā tirgotajiem fondiem un veikta tā optimizācija. Portfelis tiek veidots tā, lai tas, pēc iepriekš izvēlētiem kritērijiem, uzrādītu labākus rezultātus par etalonu. Portfeļa optimizācijas rezultātu pārbaudei tiek pielietota statistiskas metode – veidoti ticamības intervāla grafiki. Bakalaura darba praktiskā daļa tiek izpildīta MS Excel vidē ar Visual Basic for Applications (VBA) palīdzību Bakalaura darba apjoms ir 76 lapaspuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 10 tabulām, 20 attēliem, 15 formulām, 4 pielikumiem un 35 izmantotās literatūras avotiem.
Keywords akcijas,biržā tirgotie fondi,vērtspapīru portfelis,riska pārvaldīšana,riska analīze,vērtspapīru portfeļa optimizācija,
Keywords in English Shares,exchange-traded funds,portfolio management, risk management, risk analysis,portfolio optimization.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.06.2017 17:00:59