Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Mākslīgo neironu tīklu izmantošana aģentu kontrolei dinamiskajās spēlēs
Title in English Using Artificial Neural Networks for Agent Control in Dynamic Games
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
Reviewer Dr. sc. ing. Sigita Misiņa
Abstract Mākslīgo neironu tīklu izmantošana kļūst aizvien populārāka pateicoties tehnoloģiju attīstībai un jaunu mašīnapmācības bibliotēku pieejamībai. Bakalaura darbā tika salīdzināta 3 dažādu neironu tīklu darbība, spēlējot 2 dinamiskās spēles, kontrolējot spēļu aģentus. Lai labāk izprastu neironu tīklu darbību, šī bakalaura darba ietvaros tika apskatīti mākslīgo neironu tīklu pamati un neironu tīklu zināmākie izmantošanas gadījumi video spēļu izstrādē. Pētījuma ietvaros tika veikta trīs mākslīgo neironu tīklu implementācija divās dinamiskajās spēlēs: “Super Mario Bros” un “Tiny Toon Adventures”. Tika salīdzināts šo tīklu apmācības progress un apmācīto modeļu panākumi spēles vidē. Apskatītie mākslīgie neironu tīkli: konvolucionālais tīkls “Alexnet”, cieši savienotais tīkls un modificēts Alexnet tīkls. Eksperimentu norise notika šo spēļu vidēs, ļaujot apmācītajiem mākslīgo neironu tīklu modeļiem tiekties izpildīt spēles mērķi. Spēļu testa vides tika darbinātas ar emulatora “FCEUX” palīdzību , kas ļāva uzstādīt testa vides noteikumus un fiksēt rezultātus. Testos labāko un stabilāko rezultātu uzrādīja konvolucionālais tīkls “Alexnet”. Abi pārējie mākslīgie neironu tīkli uzrādīja sliktākus rezultātus gan apmācības progresā, gan spēļu testa vidē. Darba apjoms - 59. lpp., 8 tabulas, 27 attēli un 9 pielikumi.
Keywords Mākslīgie neironu tīkli, aģenti, mākslīgo neironu tīklu apmācība
Keywords in English Artificial neural networks, agents, artificial neural network learning
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.06.2017 22:19:06