Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna produkta ieviešana uzņēmumā AS Energofirma "Jauda"
Title in English "New Product Launch for JSC Jauda"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer Modris Ozoliņš, docents (prakt.), Dipl.ing., MBA, SPN
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 30 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 13 avoti krievu valodā. Darbam ir pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt plānu jauna produkta ražošanas uzsākšanai uzņēmumā A/S Enerogirma “JAUDA” un virzīšanai Somijas tirgū. Pirmajā darba daļā darba autors analizēja teorētiķu paustās atziņas par jaunu produktu ieviešanas procesu, produkta novitāti un eksporta stratēģijas izstrādi. Otrajā darba daļā darba autors veica nozares analīzi kurā darbojas uzņēmums A/S Energofirma “JAUDA”, kā arī pētīja un analizēja uzņēmuma saimniecisko darbību. Darba analītiskā daļa ietver arī potenciālo noieta tirgu (Somija) un konkurentu analīzi. Trešajā darba daļā autors autors izstrādāja jauna produkta ieviešanas plānu un sniedza ieteikumus par tālākām attīstības perspektīvām pēc jaunā produkta ieviešanas un veicamo mārketinga pasākumu plānu pārdošanas veicināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Secinājumi: 1. Latvijā mums ir viens elekrotīkls – A/S Sadales Tīkls, Somijā ir 84 šādas organizācijas. Tā kā uzņēmums A/S Energofirma “JAUDA” ir dibināts 1961. gadā, Somijas elektrotīkli varētu novertēt arī uzņēmuma pieredzi. 2. Darba autors secināja, ka iepirkt atsevišķi korpusu un veikt iekārtas monāžu savā cehā uzņēmumam A/S Energofirma “JAUDA” ir izdevīgāk (pašizmaksas starpība ir 8.16 EUR/vien.). Priekšlikumi: 1. Izmantot Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas organizētos izbraukumus uz specializētām izstādēm, kuru ietvaros ir iespējams veiksmīgi nodibināt kontaktus ar tirdzniecības starpniekiem un sadarbības partneriem. 2. Veikt poliestera korpusu iepirkumu pirmos 2-3 gadus, kāmēr produkts sasniegs stabīlu pieprasījumu. Tas ir izdevigāk uzņēmumam, jo var piedāvāt zemāku cenu un ir mazāks risks pazaudēt ieguldīto naudu ražošanas procesos. 3. Izmantot “iefiltrēšanas” metodi, kurai raksturīga zema izstrādājuma sākuma cena, ar mērķi pakāpeniski to palielināt. Ar šīs metodes palīdzību uzņēmums var iepazīstināt mērķauditoriju ar savu produkciju un firmas zīmolu kā tādu.
Keywords ieviešana, jauns produkts, pieprasījums
Keywords in English implementation, new product, demand
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 22:03:21