Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ventilācija dažādu materiālu izdalīto gaistošo organisko savienojumu kontrolei"
Title in English "Ventilation for control of volatile organic compound emissions from various materials"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor J.Zemītis
Reviewer I.Dimdiņa
Abstract Austra Lauberta izstrādātā maģistra darba nosaukums ir „Ventilācija dažādu materiālu izdalīto gaistošo organisko savienojumu kontrolei”. Maģistra darbā veiktā pētījuma mērķis ir gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju izmaiņu analīze ventilētā un neventilētā telpā pēc dažādu piesārņotāju izmatošanas. Ventilācijas nozīme ēka ir svarīga, ne tikai, lai pievadītu cilvēkam gaisu, bet arī lai novadīt akumulējušos piesārņotājus no telpas. Latvijā gaisa apmaiņas apjoms ir noteikts tikai LBN 211-15. Daļa no gaistošajiem organiskajiem savienojumiem ir toksiski vai kancerogēni, un tāpēc tiem ir robežvērtības koncentrācija gaisā, lai nepieļautu kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību. Bet katra savienojuma koncentrācijas atsevišķa mērīšana ir dārgs un laikietilpīgs process, tādēļ ir iespējams izmērīt kopējo gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju, kas ir lētāk un iespējams tai sekot līdzi tiešsaistē. Iepriekš minēto iemeslu dēļ eksperimentālajā daļā tika izmantots metāla oksīda pusvadītāja sensors, lai noteiktu kopējo gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju. Sensors ir ievietots Rīgas Tehniskas universitātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju katedras klimata kamerā, kurā tika ievietoti dažādi gaistošo organisko savienojumu radoši materiāli, produkti – logu mazgājamais līdzeklis, akrila hermētiķis, akrila krāsa, šķīdinātāja bāzes emalja, gaisa atsvaidzinātājs, aromātiskās sveces. Tika secināts, ka Latvijas likumdošanā nepieciešams noteikt gaistošo organisko savienojumu koncentrācijas robežvērtības, jo pašreizējais Latvijas būvnormatīvs par nekaitīguma prasībām būvēm nav spēka esošs un šīs prasības nav aizstātas. Pie eksperimentā izmantoto materiālu, produktu daudzuma gaistošo organisko savienojumu koncentrācija ir drošā lielumā jau pēc divām diennaktīm ar LBN 211-15 noteikto gaisa apmaiņas apjomu. Maģistra darba apjoms ir 61 lappuses, kurās ietverti 30 attēli, 9 tabulas un 1 pielikums. Darbā izmantoti 41 literatūras avoti.
Keywords gaistošie organiskie savienojumi, metālu oksīdu sensors, ventilācija, piesārņojums, emisiju robežvērtības, Latvijas būvnormatīvi
Keywords in English volatile organic compounds, metal oxide sensor, ventilation, pollution, emission threshold limits
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 20:04:07