Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā"
Title in English "Development of Motivation System at Debt Collection Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ezera Ilona
Reviewer Reinfelde Sandra, vieslektore, Mg.psych., UIVI Tālākizglītības nodaļa
Abstract Bakalaura darba autors: Elīna Legzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 53 lpp, 19 tab., 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darba izstrādei tika izmantoti 37 literatūras avoti, uzņēmuma nepublicētie materiāli un respondentu anketas Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā darbā autore apskata motivācijas teorijas pamatnostādnes. Salīdzina citu uzņēmumu pārstāvju viedokļus un veiktos pētījumus par darbinieku motivāciju un atalgošanu. Pētnieciskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, finanšu rādītāji un vispārējais raksturojums par uzņēmumu darbību. Autore veica respondentu aptauja uzņēmumā un analizēja iegūtos datus. Tika izvērtēta esošā atalgojuma sistēma uzņēmumā un izstrādāts jauns atalgojuma sistēmas modelis balstoties uz analītiskajā daļā apskatīto informāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa E. “Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā”: Bakalaura darbs/Vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. - 53 lpp.
Keywords Motivācija, motivācijas sistēma, darbinieku motivācijas sistēmas veidošana.
Keywords in English Motivation, motivation system, employee motivation system creation.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 26.05.2017 12:01:33