Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā"
Title in English "Management of Accounts Receivable at a Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Semjonova Nadežda
Reviewer Gorbunova Kristīne, docente (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autore ir Nadežda Bizņa. Bakalaura darba zinātniskā darba vadītāja ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir „Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā”. Darba apjoms ir 71 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 13 tabulas, 21 attēli, 8 formulas un pievienoti 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 2 veidu informācijas avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 22 literatūras un informācijas avoti, no kuriem 10 ir grāmatas, zinātniskie raksti, laikraksti un 12 tiešsaistes informācijas avoti, no tiem 20 ir latviešu valodā un 2 ir svešvalodā. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmums, tā darbība, apkopota tiesiskā bāze, kura regulē uzņēmuma darbību, veikta uzņēmuma finansiālo rādītāju analīze, kā arī aprakstīta uzņēmuma esoša debitoru parādu pārvaldība un kontrole. Otrajā nodaļā tiek formulēti vairāki jēdzieni un definīcijas, apskatītas teorētiskās nostādnes un tiek salīdzinātas ar uzņēmuma esošiem procesiem, kā arī apkopoti pētījuma rezultāti uzņēmuma debitoru parādu pārvaldībā. Trešajā nodaļā darba autore izstrādāja priekšlikumus debitoru parādu pārvaldības pilnveidošanai, kas skar jaunās datorprogrammas ieviešanu un iekšējā darba ar debitoriem atvieglošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bizņa N. Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Semjonova N. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2017. - 71 lpp.
Keywords Debitoru parādi; pārvaldība; kontrole
Keywords in English receivables; management; control
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 15:26:59