Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pilnveide AS "Delta LV"
Title in English "Improvement of Process in the JSC "Delta LV"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Abstract Freiberga K. Procesu pilnveide AS ”Delta LV”: Maģistra darbs / K.Freiberga, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 134 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 134 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 12 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 63 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 15 lpp. Darba mērķis ir veikt loģistikas un ar to saistīto procesu izpēti un balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus AS “Delta LV” procesu pilnveidei, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas. Pirmajā darba daļā apskatīts procesa jēdziens un tā raksturojošie elementi, procesu tipi un klasifikācija, kā arī procesu pieeja, vadība un pilnveide. Apzināta dažādos informācijas avotos pieejamā informācija par loģistiku, tās komponentēm, procesiem un metodēm, kas pielietojamas procesu novērtēšanai un analīzei. Otrajā darba daļā sniegts AS “Delta LV” iekšējās un ārējās vides un ekonomiskās darbības rādītāju raksturojums, veikts uzņēmuma pamatprocesa novērtējums, noteikti galvenie riski un veikta uzņēmumā īstenoto procesu analīze pamatojoties uz saistošajām (normatīvajos aktos un līgumā noteiktajām) prasībām. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas vairākas problēmas. Trešajā darba daļā sniegti pilnveides risinājumi identificētajām problēmām un aprakstītas to ieviešanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī sagaidāmie finanšu un citi ieguvumi. Aprakstīta vairāku procesu pilnveide, kontroles sistēmas ieviešana, informācijas aprites uzlabošanas iespējas. Ceturtajā darba daļā veikta tehniskās apkopes un servisa procesu izpēte, nosakot kādi ir cēloņi augstām rezerves daļu un riepu iegādes izmaksām un sniegts izmaksu sadalījuma raksturojums. Izstrādāti priekšlikumi izmaksu samazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: galvenās konstatētās problēmas saistītas ar neefektīvu resursu izlietošanu, nepieciešamo reģistru, procedūru un kontroles mehānismu trūkumu, informācijas apmaiņas nepilnībām starp uzņēmuma darbiniekiem. Izstrādātie procesu pilnveides priekšlikumi ļauj samazināt AS “Delta LV” izmaksas, uzlabot procesu efektivitāti un veicināt klienta apmierinātības paaugstināšanos.
Keywords Process, procesu pilnveide, loģistikas procesu pilnveide, riski
Keywords in English Process, process improvement, improvement of logistics process, risks
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 12:04:03