Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Bioloģisko preču vairumtirdzniecības uzņēmuma krājumu vadības programnodrošinājuma un transporta operāciju pilnveidošana.
Title in English Improving the Tansport Operations and Stock Management Software of a Biological Goods Wholesale Company.
Department
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Sergejs Kuzņecovs
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu “Bioloģisku preču vairumtirdzniecības uzņēmuma krājumu vadības programmnodrošinājuma un transporta operāciju pilnveidošana” izstrādāts ar mērķi izpētīt uzņēmuma darbību un apskatīt veidus, kā samazināt ar vairumtirdzniecības uzņēmuma loģistikas sistēmas galveno komponenšu- krājumu vadības un transporta operācijām saistītās izmaksas, nepazeminot klientu apkalpošanas servisa līmeni. Darba pirmā daļa veltīta loģistikas menedžmenta komponenšu –krājumu vadības un transporta procesu apskatei. Tiek noskaidrota krājumu veidošanas nozīme, kā arī apskatīta transporta nozīme tautsaimniecībā. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts bioloģisku preču vairumtirdzniecības uzņēmums. Tiek apskatīti uzņēmuma galvenie darbības procesi- pasūtījumu apstrāde, preču sagāde, krājumu veidošana un preču piegāde. Tāpat apskatīta uzņēmuma iekšējā informācijas sistēma. Darba trešā daļa veltīta uzņēmuma krājumu vadības problēmu novēršanas iespēju apskatei. Tiek apskatītas esošā programmnodrošinājuma pilnveidošanas iespējas, kā arī ieteikti racionāli risinājumi. Darba ceturtajā daļā tiek apskatītas piegāžu veikšanas iespējas pie esošā kravu apgrozījuma. Ar aprēķiniem tiek noskaidrotas esošās, ar piegāžu veikšanu saistītās transporta izmaksas, un salīdzinātas ar izmaksām, kuras rodas, ieviešot uzņēmumā savu transporta līdzekli, un izmantojot to piegāžu veikšanai pa lokveida maršrutiem un pēc esošās sistēmas. Darbā noskaidrots, ka pilnveidojot esošo krājumu vadības programmnodrošinājumu un pilnveidojot pasūtījumu komplektēšanas tehnoloģiju iespējams samazināt ar krājumu vadības nepilnībām saistītās izmaksas. Kā arī pierādīts, ka sava transporta līdzekļa ieviešana, ar nosacījumu, ka netiek pazemināts klientu apkalpošanas servisa līmenis, atmaksājas tikai gadījumā, ja kravu apjoms pieaug par 10% vai vairāk. Darbs sastāv no 85 lapām, 24 attēliem, 26 formulām, 18 tabulām, 24 literatūras avotiem, 9 pielikumiem un 3 rasējumiem.
Keywords Bioloģisku preču vairumtirdzniecības uzņēmuma krājumu vadības programmnodrošinājuma un transporta operāciju pilnveidošana
Keywords in English Improving the Tansport Operations and Stock Management Software of a Biological Goods Wholesale Company
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 13:13:24