Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative road and bridge engineering
Title in original language Ar ķīmiskām piedevām krāsota asfalta mehāniskā un fiziskā veiktspēja
Title in English Mechanical and Physical Performance of Asphalt Colored by Chemical Additives
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A. Zariņš (RTU), A. Vaitkus (VGTU)
Reviewer
Abstract Maģistra darba autors: RTU un VGTU maģistra studiju programmas „Inovatīvā Ceļu un Tiltu Inženierija” students Jānis Paikens. Maģistra darba tēma: „Ar ķīmiskām piedevām krāsota asfalta mehāniskā un fiziskā veiktspēja”. Maģistra darbs sastāv no ievada, terminiem un definīcijām, abreviatūras, četrām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras avotu saraksta. Maģistra darba mērķis ir salīdzināt dažāda veida ķīmiskās piedevas, kuras tiek izmantotas asfalta krāsošanai un noteikt optimālu pigmenta daudzumu asfalta maisījumā. Pirmajā Maģistra darba nodaļā tiek izvērtēta konkrētā situācija ar krāsotā asfalta izmantošanu brauktuves būvniecībā. Otrajā nodaļā tiek salīdzināti dažādi ķīmisko piedevu veidi, kas var tikt izmantoti asfalta krāsošanai un analizētas dažādas pielietojuma metodes krāsainā asfalta brauktuvēs. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti laboratorijas eksperimentālie pētījumi un analizētas krāsotā asfalta fiziskās un mehāniskās īpašības. Ceturtajā nodaļā tiek noteikts optimāls pigmentu daudzums krāsainā asfalta maisījumā un tiek doti ieteikumi par iespējamajiem krāsainā asfalta izmantošanas veidiem. Maģistra darba kopapjoms ir 77 lpp. Darbā iekļauti: 25 attēli, 3 tabulas. Darba veikšanai izmantoti 19 literatūras avoti.
Keywords krāsainais asfalts, ķīmiskās piedevas, pigments, mehāniskās un ķīmiskās īpašības, agregāti,
Keywords in English colored asphalt, chemical additives, pigment, mechanical and physical performance, aggregates
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 17.01.2017 23:36:27