Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative road and bridge engineering
Title in original language Inovatīvu daļēji pašnoenkurotu iekārto tiltu darbības analīze
Title in English Analysis of Innovative Semi-self-anchored Suspension Steel bridge Behavior
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A. Juozapaitis
Reviewer
Abstract Maģistra darbā ir veikta analīze par daļēji pašnoenkurotu iekārto tērauda tiltu. Tika izveidots pārskats par literatūru un aprēķinu metodēm. Izmantoju aprēķinu metodes elastīgo sānu balstiem. Analīze par daļēji pašnoenkurotu iekārto tēraudu tiltu tika izpildīta, pielietojot izmaiņas šādiem parametriem: sānu balstu stingumam; kabeļu nobīde; pastiprinot sijas lieces stingumu; galvenajam kabelim pastiprinot lieces stingumu un izmainot lieces stinguma vērtības. Analīzē tika izpildītas arī būvniecības stadijas, izmantojot dažādas sānu balstu stinguma vērtības. Izmantoju elastīgo sānu balstu šķērsgriezuma aprēķina metodes. Aprēķināju ekonomisko efektivitāti. Izvērtējot rezultātus, sniedzu secinājumus un rekomendācijas. Maģistra darba struktūra: ievads; iekārto tiltu tipi; analīze par pašnoenkurotu iekārto tiltu ar elastīgiem sānu balstiem; racionālie parametri un ekonomiskā efektivitāte; galvenie secinājumi; atsauces.
Keywords Iekārtais tilts; pašnoenkurots; uz balsta noenkurots; kabelis; elastīgs balsts; ekonomiskā efektivitāte; lieces stingums; ass stingums; būvnecības stadijas
Keywords in English Suspension bridge; self-anchored; earth-anchored; cable; elastic support; economical effectiveness; bending stiffness; axial stiffness; construction stages
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 17.01.2017 19:15:29