Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Franšīze kā Latvijas veselīgas ēšanas restorānu attīstības stratēģija ārvalstu tirgos”
Title in English “Franchising as a foreign market entry strategy for Latvian health food restaurants”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Maģistra darbu „Franšīze kā Latvijas veselīgas ēšanas restorānu attīstības stratēģija ārvalstu tirgos” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dace Kalniņa. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt tirgus situācijai un pieprasījumam atbilstošu rīcības plānu starptautiskās franšīzes izveidei veselīgas ēšanas restorānam, balstoties uz konkrētu tirgu analīzes rezultātiem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek veikta franšīzes teorētisko aspektu analīze, franšīze tiek salīdzināta ar citiem starptautiskās attīstības veidiem, analizēts franšīzes jēdziens un veidi, kā arī tās priekšrocības un trūkumi, darbības uzsākšana un attīstība. Tāpat tiek pētīts starptautiskās franšīzes tiesiskais regulējums un franšīze ēdināšanas nozarē. Otrajā nodaļā tiek veikta pārtikas nozares tendenču un mērķa tirgu analīze, kur tiek izvērtēts Lielbritānijas un Vācijas tirgus kā potenciālais mērķa tirgus Latvijas veselīgas ēšanas restorānu attīstībai izmantojot starptautisko franšīzi. Trešajā nodaļā tiek novērtētas Latvijas veselīgas ēšanas restorānu attīstības iespējas ārvalstīs izmantojot franšīzes modeli, izvēloties piemērotāko restorānu šim attīstības veidam. Balstoties uz izdarīto analīzi, izstrādāts tirgus situācijai piemērots franšīzes sistēmas izveides plāns restorānam un novērtēti ieguvumi no tā, kā arī uz restorānu ķēdes “Raw Garden” piemēra vērtēta iespēja izveidot franšīzes sistēmu veiksmīgai ārvalstu tirgu apgūšanai. Maģistra darba apjoms ir 103 lpp., kur ir iekļautas 19 tabulas, 21 attēli, 5 pielikumi uz 10 lpp. un 83 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas
Keywords franšīze, attīstības stratēģija, ēdināšanas pakalpojumi, pārtikas nozares tendences, ārvalstu tirgi
Keywords in English franchising, development strategy, catering services, food industry trends, foreign markets
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.12.2016 13:37:27