Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Inerciālo sensoru un elektromiogrammu signālu ieguve un apstrāde alternatīvās saziņas ierīcei"
Title in English "An Acquisition and Processing of Inertial Sensor and Electromyogram Signal for Alternative Communication Device"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Modris Grieitāns
Reviewer vad.pētn. A.Āboltiņš
Abstract Maģistra darbs ir veltīts pētījumiem cilvēka-datora saskarnes nodrošināšanai cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem. Darba mērķis ir izpētīt inerciālo sensoru un muskuļu elektrisko signālu pielietošanas iespējas alternatīvajā saziņā. Darba mērķa sasniegšanai teorētiskajā daļā tika apskatītas alternatīvās saziņas metodes un cilvēka-datora saskarnē lietotās ievadierīces. Tika apskatīti arī izplatītākie inerciālie sensori un muskuļu elektrisko signālu ieguves paņēmieni. Izmantojot reālu muskuļu signālu, tika izpētītas un salīdzinātas trīs metodes muskuļu aktivitātes detektēšanai. Praktiskajā daļā tika izveidota un testēta uz galvas apsējā iestrādāta eksperimentālā sistēma, kas sastāv no trim elektrodiem acu samiegšanas detektēšanai, akselerometra sensora galvas orientācijas noteikšanai un datu savākšanas mezgla. Darbā izstrādātais datu savākšanas mezgls nodrošina datu savākšanu un bezvadu pārsūtīšanu uz datoru. Datu apstrādi reālā laikā tika izveidotā Matlab programma. Tā ļauj ar galvas kustībām pārvietot objektu divu dimensiju koordinātu plaknē un noteikt acu samiegšanas brīžus. Izstrādātā acu samiegšanas detektora novērtēšanai, tika veikts eksperiments, kura rezultātā, izmantojot signālu ar 100 secīgām acu samiegšanas reizēm, tika noskaidrots kā mainās detektētā signāla kļūdu skaits atkarībā no detektora sliekšņa izvēles. Rezultātā konkrētajam signālam tika noteikts vispiemērotākais detektora salīdzināšanas slieksnis, kas sniedz vismazāko kļūdu skaitu. Darbs izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā valsts pētījumu programmas SOPHIS projekta ”Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” ietvaros. Darbs sastāv no 92 lappusēm, 43 attēliem un 8 pielikumiem. Darbā izmantoti 81 literatūras avoti.
Keywords EMG, AAK, inerciālie sensori, alternatīvā komunikācija, akselerometri, cilvēka-datora saskarne, ievades ierīces
Keywords in English EMG, AAC, inertial sensors, alternative communication, accelerometers, human-computer interface, input devices
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.06.2016 20:20:17