Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Maza IT uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšana"
Title in English "Increasing Employee Motivation at Small IT Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Māra Pētersone, zin.asist., Dr.oec.
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Maza IT uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšana”. Pētījuma objekts ir SIA “X”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz reālo situāciju, izvirzīt darbinieku motivācijas paaugstināšanas piedāvājumu un sastādīt darbinieku motivācijas pasākumu shēmu. Darbā ir izmantoti pētāmā uzņēmuma sniegtie Gada pārskati par 2012., 2013. un 2014. gadiem, autores novērojumi, pārrunu un anketēšanas rezultātā iegūtie dati, kā arī statistiskās atskaites. Aprēķini un analīze veikta saskaņā ar finanšu grāmatvedības principiem, hierarhiskās klasterizācijas metodi, grafisko un statistisko metodi. Secinājumi veikti saskaņā ar dedukcijas metodes principiem. Vispārējo datu un jēdzienu apraksts pamatojas uz zinātniskās literatūras materiāliem, publiskajā telpā pieejamiem materiāliem un citu autoru darbiem (grāmatām). Diplomprojekts sastāv no 3 daļām. Ievadā ir izteikti galvenie diplomprojekta uzdevumi un mērķis. Diplomprojekta analītiskajā daļā sniegts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares apraksts Eiropas kontekstā un tās raksturojumu Latvijā, lai gūtu priekštatu par nozares tendencēm un dinamiku kopumā. Izklāstīts pētāmā uzņēmuma raksturojums. Aprēķinu daļā veikta pētāmā uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, lai gūtu priekštatu par tā finansiālo stāvokli un stabilitātes rādītājiem. Izvērtēta darbinieku esošās apmierinātības un ieinteresētības pakāpe izmantojot anketēšanu un veikta iegūto datu analīze. Pamatojoties uz iegūto informāciju izstrādāts darbinieku motivācijas paaugstināšanas plāns. Tehnoloģiskajā daļā veikta anketēšanas rezultātu klasterizācija (grupēšana) attiecībā pret respondentiem un izvirzītiem anketas jautājumiem. Noslēgumā ir apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Diplomprojekts sastāv no 74 lapām. Ir iekļauti 27 attēli, 33 tabulas un 12 formulas, neskaitot pielikuma informāciju.
Keywords darbinieku motivācijas paaugstināšana, darbinieku motivācijas pasākumu shēma, darbinieku esošās apmierinātības un ieinteresētības pakāpe, anketēšanas rezultātu klasterizācija
Keywords in English the promotion of the staff's motivstation, staff's activity motivation scheme, satisfaction of company' s staff, questionnaire result clusterization
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 10:11:42