Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski - ekonomiskais pamatojums
Title in English Economical and technical background of residential building management model
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Aivars Jurjāns, Dr.sc.ing., LR VARAM, Projektu ieviešanas departamenta direktors
Abstract Diplomprojekta „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski – ekonomiskais pamatojums” mērķis ir noteikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas izvēles noteicošos faktorus. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai izvirzīti tādi nozīmīgākie uzdevumi, ka veikt Latvijas un Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda apjomu un stāvokļa un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesisko aspektu analīzi, analizēt iespējamas īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas, noteikt dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidus, noteikt plānoto un faktisko pārvaldīšanas izdevumu atšķirības atkarībā no pārvaldīšanas formas, noteikt pārvaldīšanas izdevumu samazināšanas iespējas un izstrādāt rīcības modeli atbilstoši kuram ir jārīkojas dzīvokļu īpašniekiem, izvēloties pārvaldīšanas veidu. Diplomprojekts sastāv no projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām: Analītiskā daļa, Aprēķinu daļa, Tehnoloģiskā daļa un Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā ir veikta dzīvojamo māju fonda apjoma un tā pašreizējā tehniskā stāvokļa analīze, kā arī veikta pārvaldīšanas nozari ietekmējoša normatīvo aktu analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek noteikts, kāds ir pārvaldīšanas izmaksu sadalījums un salīdzināta izdevumu plānošana gadījumā ja māju pārvalda dzīvokļu īpašnieku biedrība un gadījumā ja šis funkcijas sniedz pārvaldīšanas uzņēmums. Tiek noteikts, kādā veidā notiek izdevumu plānošana un kurā situācijā šī izdevumu plānošana ir visoptimālākā. Tehnoloģiskajā daļā tiek noteikts ka pareizi īstenotie inženierkomunikāciju modernizācijas pasākumi sniedz iespēju samazināt izdevumus, kas ir saistīti ar dzīvokļa lietošanu. Izveidots rīcības modelis pārvaldīšanas veida izvēlei. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīti darba drošības pamatprincipi un informācija par vides piesārņojumu, kas rodas siltumenerģijas ražošanas procesā. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta daļas apjoms ir 70 lpp., tajās ietvertas 17 tabulas un 4 attēli. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp.
Keywords Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski - ekonomiskais pamatojums
Keywords in English Economical and technical background of residential building management model
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 12:14:52