Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Intelligent robotic systems
Title in original language Ekstrēmās apmācības mašīnas pielietošanas analīze attēlu atpazīšanā
Title in English Analysis of Extreme Learning Machine Application in Image Recognition
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor A.Liekna
Reviewer M.Kovaļovs, Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras asistents
Abstract Bakalaura darba “Ekstrēmās apmācības mašīnas pielietošanas analīze attēlu atpazīšanā” ietvaros analizēts un darbībā pārbaudīts ekstrēmās apmācības mašīnas algoritms un vairākas tā variācijas, salīdzinot to pielietojumu attēlu atpazīšanā ar kļūdu atgriezeniskās izplatīšanas algoritmu. Teorētiskajā daļā apkopota attēlu apstrādes un atpazīšanas, mašīnmācīšanās un neironu tīklu teorētiskā bāze, kā arī analizēti ekstrēmās apmācības mašīnas algoritmi. Praktiskajā daļā ir izstrādāta programmatūra, kas īsteno vairākas ekstrēmās apmācības mašīnas variācijas un risina attēlu atpazīšanas problēmu. Ar izstrādāto programmatūru ir veikti eksperimenti, kuru rezultāti ir apkopoti un analizēti. Bakalaura darbā nobeigumā ir secinājumi par teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, kā arī norādes uz iespējamiem turpmākajiem pētījumiem. Pielikumos ietilpst prasības programmatūras konfigurācijas faila formātam un datu kopas formātam, lietotāja instrukcija un eksperimentu rezultāti. Darba pamattekstā ir 71 lappuse, 67 attēli, 9 tabulas, 54 nosaukumu informācijas avoti un 3 pielikumi.
Keywords EKSTRĒMĀ APMĀCĪBAS MAŠĪNA, NEIRONU TĪKLI, MAŠĪNMĀCĪŠANĀS, ATTĒLU ATPAZĪŠANA
Keywords in English EXTREME LEARNING MACHINE, NEURAL NETWORK, MACHINE LEARNING, IMAGE RECOGNITION
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 23:19:22