Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Inovatīvo materiālu un konstrukciju lietošana ielu un autoceļu projektos” (“Vietējā autoceļa V501pārbūve no P49 autoceļa krustojuma līdz Zvirgzdenes ciemam”)
Title in English “Use of Innovative Materials and Constructions in Street and Road Projects” (“Reconstruction of Local (Estate) Road V501 Section from Road P49 Junction to Zvirgzdenes Village”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer O.Koemecs, SIA "Vertex projekti"
Abstract Bakalaura darbā „Inovatīvo materiālu un konstrukciju lietošana ielu un autoceļu projektos” mērķis ir iepazīties ar pašlaik pielietojamiem ceļa seguma materiāliem, kā arī labiekārtojuma elementiem Latvijā, analizēt jaunākos materiālus un labiekārtojuma elementus, kas ir rēali ieviešami pastāvīgā izmantošanas praksē. Nepieciešams analizēt jauno materiālu nepieciešamību un pielietojuma vajadzību, ekonomisko pamatojumu un drošības, ērtības līmeņa celšanos lietotājiem kopumā, kā arī izprast šī materiāla vai tehnoloģijas priekšrocības un trūkumus. Inženierprojekta „Vietējā autoceļa V501 pārbūve no P49 autoceļa krustojuma līdz Zvirgzdenes ciemam” mērķis ir izstrādāt jaunu būvprojektu, kas maksimāli iespējami iekļautos esošā ceļa koridorā, kā arī atbilstu Latvijas Valsts standartiem un būvnormatīviem. Tāpat projekta ietvaros paredzēts uzlabot satiksmes drošību ar drošiem, komfortabliem inženiertehniskajiem risinājumiem. Projekta risinājums paredz ceļa trasi atbilsošu standartiem, garenprofila nepārredzamo vietu iztaisnošanu, ceļa seguma nomaiņu, pieslēgumu pārbūvi, caurteku pārbūvi, sāngrāvju rakšanu, kā arī drošības barjeru uzstādīšanu. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms sastāda 130 lappuses, 42 attēlus, 10 tabulas, 13 rasējuma lapām. Darbā izmantoti 43 literatūras avoti.
Keywords Inovatīvo materiālu izmantošana ielu un ceļu projektos
Keywords in English Usage of innovative materials in street and road projects
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 17:24:24