Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Stratēģiskā vadīšana kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībās "
Title in English "Strategic Management at Public Companies in the Cultural Sector"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Lai veicinātu publiskās personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību un resursu racionālu un ekonomisku izmantošanu, tika izstrādāts un 2015. gadā stājās spēka “Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”, kas nosaka ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām ir jāveido vidējā termiņa stratēģija. Līdz ar to ir aktualizējies jautājums par kultūras nozares valsts kapitālsabiedrību darbības stratēģisko plānošanu un to stratēģisko vadīšanu. Maģistra darba pētījuma objekts ir kultūras nozares valsts kapitālsabiedrības. Pētījuma priekšmets – stratēģiskā vadīšana. Darba autors izvirza hipotēzi, ka kultūras nozares valsts kapitālsabiedrību darbības stratēģiskais mērķis ir publiskās vērtības – mākslas darba radīšana, tomēr to stratēģiskajā vadīšanā var un vajag izmantot biznesa stratēģijas un stratēģiskos rīkus. Maģistra darba mērķis ir izveidot stratēģiskās vadīšanas modeli kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībām. Pētījumā stratēģiskā vadīšana tiek aplūkota vadoties no pieejas, ka tā sastāv no diviem savstarpēji saistītiem lielumiem – stratēģijas procesa un stratēģijas satura. Uz šīs bāzes autors ir izveidojis stratēģiskās vadīšanas modeli kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībām. Šis modelis ir darba pirmā novitāte. Izmantojot literatūras kontentanalīzi un ekspertu metodi (intervijas ar kultūras nozares kapitālsabiedrību vadītājiem) ir modificēta Boina un Volkera (Boyne and Walker) divu dimensiju stratēģijas satura matrica un izveidota stratēģijas satura klasifikācijas shēma kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībām. Šī ir darba otrā novitāte. Pētījuma gaitā tika izmantotas sekojošas metodes: (a) stratēģiskās vadīšanas literatūras kontentanalīze, (b) kultūras menedžmenta literatūras analīze, (c) ekspertu metode (daļēji strukturētas intervijas ar kapitālsabiedrību vadītājiem), (d) grupēšana, (e) teksta diskursa analīze. Darba rezultātā ir izveidots stratēģiskās vadīšanas modelis kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībām, kurš var tikt lietots kā vispārējā stratēģiskā ceļa karte un kurā stratēģiskā vadīšana tiek iedalīta stratēģijas saturā un stratēģijas procesā. Stratēģijas procesa izpētē autors apkopo stratēģiskos rīkus, kā arī zinātniski praktiskajā daļā sniedz priekšlikumus par to pielietošanu kultūras nozares valsts kapitālsabiedrībās.
Keywords stratēģiskā vadīšana, kultūras nozare, valsts kapitālsabiedrības, stratēģijas saturs, stratēģijas process
Keywords in English strategic management, cultural sector, state owned companies, strategic content, strategic process
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 23:13:09