Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana"
Title in English "Ensuring Competitiveness of Latvian Production Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Kristīne Fedotova, docente, Dr.oec.
Abstract Konkurētspēja ir būtisks mūsdienu ekonomikas izdzīvošanas un attīstīšanās priekšnoteikums gan individuālā, gan uzņēmumu, gan valstiskā līmenī. Dzīvojot mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos aizvien vairāk uzņēmumi ir spiesti meklēt risinājumus kā nodrošināt pievilcīgākas sava produkta priekšrocības pār citiem nozares uzņēmumiem, lai spētu efektīvi konkurēt nozarē un gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Maģistra darba objekts - Latvijas ražošanas uzņēmumi. Pētījuma priekšmets - ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana. Darbā tika izvirzīta hipotēze - zivju pārstrādes uzņēmumi ir spējīgi izstrādāt uz inovācijām balstītus, konkurētspējīgus produktus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt zivju pārstrādes nozares uzņēmumu konkurētspējas paāugstināšanas modeli. Mērķa sasniegšanai darbā tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. noskaidrot konkurētspējas nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā; 2. izpētīt zivju pārstrādes nozari Latvijā pēdējo gadu griezumā; 3. identificēt galvenās problēmas, kas kavē nozares attīstību; 4. veikt nozares SVID analīzi, lai izprastu nozares stiprās un vājās puses, iespējas un draudus;. 5. veikt zivju pārstrādes uzņēmumu konkurences un konkurentu analīzi; 6. apkopot un izanalizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus; 7. noskaidrot kādi jaunievedumi ir ieviesti zivju pārstrādes nozarē; 8. izstrādāt un pamatot zivju pārstrādes nozares konkurētspējas nodrošināšanas modeli; 9. izstrādāt inovāciju ieviešanas algoritmu zivju pārstrādes uzņēmumiem; 10. izdarīt secinājumus un argumentētus priekšlikumus. Darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas uzņēmumu konkurētspējas analīze gan pasaules, gan Baltijas valstu līmenī un noteikta konkurētspējas nozīmība tautsaimniecības attīstībā, analizēts zivrūpniecības devums ekonomikā, izpētītas uzņēmumu inovitātes un konkurētspējas nodrošināšanas faktori, izpētīta Latvijas zivrūpniecības nozare, analīzējot tās līdzšinējo attīstību. Darba teorētiskajā daļā tiek veikta konkurētspējas teorētisko aspektu analīze kā arī tiek izstrādāts konkurētspējas nodrošināšans modelis un inovāciju ieviešanas algoritms zivju pārstrādes uzņēmumiem. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek izpētīts vien no lielākajiem Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem “Gamma-a” kā arī aprobēts konkurētspējas nodrošināšanas modelis par pamatu ņemot jau apskatīto uzņēmumu “Gamma-a” un citus lielākos nozares uzņēmums, kas tiek iedalīti pēc to lieluma (mazie, vidējie, lielie), un inovāciju ieviešanas algoritms zivju pārstrādes uzņēmumam “Gamma-a”. Rezultātā, pateicoties izstrādātajam inovāciju ieviešanas algoritmam zivju pārstrādes uzņēmumi varēs efektīvāk pieņemt lēmumus, izvēloties efektīvākās darbības, kas saistītas ar inovāciju ieviešanas nepieciešamību un ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, kā arī pielietojot izstrādāto konkurētspējas modeli zivju pārstrādes uzņēmumi atkarībā no to lieluma ( mazs, vidējs, liels) varēs pilnīgāk noteikt nozīmīgākos konkurētspējas ietekmējošos faktorus, novērtēt kuram konkurētspējas ietekmējošam faktoram jāvelta pastiprināta uzmanība, lai palielinātos uzņēmumu konkurētspēja.
Keywords Konkurētspēja, ražošanas uzņēmums
Keywords in English Competitivness, production company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 12:59:43