Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla apmācību sistēmas izstrādes projekts
Title in English Project for Developing Employee Training System
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Līga Kamola
Reviewer SIA Later LTD Pica LuLu Picērijas tīkls, personāla daļas vadītāja Laura Langenfelde
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Jonikāne I., Personāla apmācību sistēmas izstrādes projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Kamola L. –Datorsalikums. – Rīga:RTU,2016. - 72 lpp. Diplomprojekta apjoms: 72 lapas; darbā iekļautas 18 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas laikā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un apmācībā, interneta resaursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla skaita, sastāva un mainības analīze, veikta personāla apmācību procesa analīze un apkopēju anketēšana par ievadapmācību procesu. Teorētiskajā daļā analizēti personāla apmācību vajadzību noteikšanas, plānošanas un organizēšanas, izmaksu analīzes un personāla apmācību novērtēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri apmācību plānošanā un organizēšanā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: 1. Ievadapmācību projekts jaunajiem uzkopšanas darbiniekiem, kurā autore izstrādāja apmācību programmu, ievadapmācību prezentāciju, laika plānu apmācību dienai, izmaksu plānu, uzkopšanas metodikas un tehnikas kartes. 2. Dussmann uzkopšanas skolas apmācību projekts, kurā tika izstrādāta apmācību programma, laika plāns apmācību dienai un izmaksu plāns. 3. Izstrādāts jaunas amata vietas ieviešanas priekšlikums, tā ieviešanas izmaksu analīze un salīdzinājums ar 1. un 2. priekšlikuma ieviešanas ieguldījuma izmaksām pret iegūto finanšu resursu ietaupījumu.
Keywords Personāla apmācības, ievadapmācības, apmācību plānošana, apmācību izmaksu analīze.
Keywords in English Personnel training, introductory training, training planning, training cost analysis.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 11:15:05