Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla apmācību pilnveides projekts
Title in English Project for Improving Employee Training
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Līga Kamola
Reviewer Doc.prakt.,MBA Daira Aramina
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kareļkova L., Personāla apmācību pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Kamola L. –Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. - 72 lpp. Diplomprojekta apjoms: 72 lapas; darbā iekļautas 11 tabulas, 21 attēls; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 35 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla apmācību sistēmas analīze, kvalifikācijas celšanas iespēju analīze un darbinieku anketēšana par apmācību iespējām un problēmām apmācību sistēmā uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla apmācību plānošanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla apmācību plāna veidošanā. Analizēti veiksmīgas iekšējās komunikācijas nepieciešamības un pieaugušo mācīšanās īpatnību teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs uzņēmuma personāla apmācības pilnveidošanas projekti: 1. Izstrādāts apmācību plāns visam finanšu gadam. Papildus izstrādāti apmācību plāni katrai profesiju grupai un attēloti tie ar Ganta diagrammu palīdzību. 2. Izveidota apmācību programma par iekšējās komunikācijas attīstību vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem. Salīdzinātas iespējamās alternatīvas apmācību programmai. 3. Izveidota sistēma informācijas nodošanai ar e-pasta un īsziņu palīdzību. Izstrādāts paraugs ziņas nosūtīšanai, kā arī iespējamie veidi informācijas ātrākai nodošanai.
Keywords Apmācības, kvalifikācijas celšana, iekšējā komunikācija, informācijas nodošanas veids, darbinieku iesaistīšana, apmācību budžets
Keywords in English Personnel training, training opportunities, internal communication, information transfer, employee involvement, budget for personnel training
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 10:11:44