Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide Nodarbinātības valsts aģentūrā"
Title in English "Improvement of Process Management in the State Employment Agency"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Ilze Kairiša
Abstract Bērziņa A. Procesu vadības pilnveide Nodarbinātības valsts aģentūrā: Bakalaura darbs / A.Bērziņa, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnaloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – ¬¬64. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62.lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību Nodarbinātības valsts aģentūrā, padarot to efektīvāku. Pirmajā darba daļā tiek analizēti kvalitātes instrumenti un metodes, ar kuru palīdzību ir iespējams izanalizēt neatbilstības. Kā pētījuma metode tiek izvēlēta elektroniskā darbinieku aptauja. Tiek izpētītas datu analīzes metodes: 7 kvalitātes instrumenti, CAF, analizēta iekšējā audita pielietošana neatbilstību un risku izvērtēšanā. Otrajā darba daļā analizēta Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējā vide, kvalitātes vadības sistēma un atbalsta procesi. Izpētītī atbalsta procesu apraksti un to struktūra, kā arī risku izvērtēšana aģentūrā. Aptaujas rezultātu analizēšana un neatbilstību noteikšana. Trešajā darba daļā izteikti priekšlikumi procesu pilnveidei. Priekšlikumi ir balstīti uz procesu vadības stūrakmeņiem: darbiniekiem, resursiem un dokumentāciju. Būtiskākās pilnveides iespējas konstatētas procesu formātā un saturiskajā izstrādē. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir pilnveidot procesu aprakstus atbilstoši jau noteiktajām prasībā izstrādātajos procesos, tādā veidā veicinot efektīvāku un optimālāku darba izpildi procesu reālajiem lietotājiem.
Keywords kvalitātes, procesu vadība, procesu apraksti, ISO, risku vadība, iekšējais audits, Nodarbinātības valsts aģentūra, neatbilstības
Keywords in English Process Management, the State Employment Agency, risk management, internal audit, ISO, quality
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 08:52:02