Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA "Spals"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Spals" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., Inga Lapiņa
Reviewer Mg.oec., Kristaps Freimanis
Abstract Sproģe A. Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA “Spals”: Maģistra darbs / A.Sproģe, I.Lapiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošās kvalitātes vadība”, 2016. – 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā skaitā iekļauti 14 attēli, 15 tabulas, 8 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu valodā, 14 angļu valodā un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 25 lapām. Darba mērķis ir pilnveidot SIA “Spals” kvalitātes vadības sistēmu, piemērojot dažādus pilnveides instrumentus, uzlabojot klientu apmierinātību, nosakot kļūdu iespējamos cēloņus, sekas, pilnveidojot uzņēmuma procesus un procedūras. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti kvalitātes pilnveides instrumenti – Lean, Six Sigma, TOC un 5S teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā analizēti saimnieciskās darbības rādītāji, organizatoriskā struktūra un identificētas konkurētspējīgās priekšrocības. Izvērtējot un nosakot klientu vajadzības, apmierinātību, ir identificēta vāja klientu apkalpošana un pasūtījumu izpildes kvalitātes uzraudzība. Trešajā darba daļā tiek izstrādāts priekšlikums mainīt uzņēmuma organizatorisko struktūru, ieviešot jaunu vakanci – projektu vadītājs un mainīt atalgojuma sistēmu piemērojot efektivitātes rādītājus (KPI). Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: ieviešot uzņēmumā jaunu vakanci tiktu samazināts sistēmas ierobežojums klientu apkalpošanas ātrumam un kvalitātei. Palielinot apkalpoto klientu skaitu, uzņēmums var palielināt neto apgrozījumu par 3% gadā, nodrošināt bruto peļņas rentabilitātes pieaugumu par 1.66%, divu gadu laikā. Ieviešot ražotnē 5S uzņēmums nodrošina darbiniekiem drošu darba vidi, uzlabo darba efektivitāti un preču kvalitāti, samazinot defektu un brāķu skaitu.
Keywords TOC, Lean, 5S, KPI rādītāji, efektivitātes rādītāji, mēbeļu ražošana
Keywords in English TOC, Lean, 5S, Key Performance Indicator, production of furniture
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 14:11:48