Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Latvijas ieslodzījuma vietu arhitektoniskā vides kvalitāte
Title in English The Quality of Architectural Environment in the Detention Facilities of Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Antenišķe
Reviewer Prakt.doc. A. Lapiņš
Abstract Pētījuma mērķis ir veikt ieslodzījuma vietu infrastruktūras izpēti un raksturot ieslodzījuma vietu arhitektonisko vides kvalitāti Latvijā. Un tās nozīmi jaunu ieslodzījuma vietu projektēšanā plānošanā un būvniecībā. Lai sasniegtu darba mērķi tiek iepazīta gan Latvijas, gan Eiropas ieslodzījuma vietas un to arhitektūra. Darbā izmantotie materiāli ir Latvijas, kā arī ārvalstu zinātniskā literatūra, Latvijas un Eiropas ieslodzījuma vietas reglamentējošie normatīvie dokumenti un interneta resursi. Pētījuma priekšmeta konfidencialitātes un darba tēmas nepietiekamās iepriekšējās izpētes līmeņa dēļ, veiktas intervijas atbildīgo valsts iestāžu vadošajiem darbiniekiem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes studenta Toma Ūdra bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām ar apakšnodaļām, un secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 54 lpp. 63attēliem, pielikuma un 48 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords ieslodzījuma vietu arhitektoniskā vides kvalitāte, ieslodzījuma vietu infrastruktūra,resocializācija, reintegrācija, cilvēktiesības, cietums.
Keywords in English Architectural environment, imprisonment, human rights, re-socialization, re-integration, prison.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:52:54