Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes pilnveidošana Latvijā” („Autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona posma pārbūve”)
Title in English „Improvement of Road Traffic Accident Database in Latvia” („Reconstruction of Road P62 Kraslava-Preili-Madona Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Z.Lazda
Reviewer J.Smirnovs, prof.
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir “Ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes pilnveidošana Latvijā (autoceļa P62 Krāslava- Preiļi-Madona posma pārbūve)”. Darbā tiek aplūkota esošā ceļu satiksmes negadījumu reģistrēšanas un analīzes sistēma Latvijā kā arī veikts citu valstu datu sistēmu un fiksēšanas piemēru apskats un doti iespējamie sistēmas uzlabojuma varianti. Tēmas izvēle saistīta ar tās aktualitāti. Ik gadu Latvijā notiek vairāk nekā 30000 negadījumu, un to fiksēšana un precīza analīze ir svarīgs faktors, lai iegūtos statistikas datus varētu izmantot tālākā negadījumu izpētē un risku mazināšanā. Inženierprojektu daļā veikta autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona rekonstrukcijas projekta izstrāde. Posma tehniskā stāvokļa uzlabošana uzlabos un veicinās ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas apsaimniekošanu un attīstību. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek aprakstīts esošais ceļu satiksmes negadījumu fiksēšanas process un tālākais to analīzes modelis Latvijā un noteiktas problēmas, kas saistās ar nepilnīgu datu uzskaiti un apstrādi. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta citu valstu un Rīgas veiksmīga pieredze darbā ar ceļu satiksmes negadījumu informācijas apstrādi, un noteikti galvenie risinājumi, kas var tikt pārņemti Latvijā. Bakalaura darba noslēgumā tiek doti secinājumi par Latvijas, Rīgas un ārvalstu metodēm un veikts to novērtējums kā arī sniegti priekšlikumi, kā iespējams uzlabot negadījumu reģistrēšanas un analīzes metodes. Inženierprojektu daļā tiek izvērtēts esošais autoceļa stāvoklis, veikts virsmas ūdens atvades risinājumu salīdzinājums un piedāvāts ekonomiski pamatotākais risinājums, veikta ceļa posma pārbūves projekta izstrādei, ietverot rasējumus, tehniskās specifikācijas un darbu daudzumu sarakstus. Kopējais darba apjoms ir 169 lpp., darbā ir 2 daļas- Bakalaura darba daļa un inženierprojekts. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām, 2 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 8 attēliem, 5 tabulām, izmantoti 9 literatūras avoti. Inženierprojekts sastāv no 6 nodaļām, 13 apakšnodaļām, 7 attēliem un 6 tabulām. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā Izstrādājot Bakalaura darbu, izmantota speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, materiāli internetā, LR Ministru kabineta noteikumi un Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie materiāli. Inženierprojekts izstrādāts uz AS “Ceļuprojekts” izsniegtā topogrāfiskā plāna un izsniegtajiem ģeotehniskajiem datiem.
Keywords Ceļu satiksmes negadījums; Datubāze; STRADA sistēma Zviedrija; GPS koordināšu izmanotošana Čehija; Ceļu satikmses negadījumu analīze Rīga; Inženierprojekts
Keywords in English Road traffic accident; Database ; STRADA system Sweden; GPS coordinates Czech Republic; Road traffic accidents analysis Riga; Engineering project
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.01.2016 16:01:22