Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts"
Title in English "Project on Development of Publishing Service Company"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. G.Ciemleja
Abstract Diplomprojekta tēma: Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts. Tēmas aktualitāte: Lai uzņēmums veiksmīgi darbotos konkurences apstākļos un vidē, kur patērētājiem ir ierobežota pirktspēja, svarīgi ir apzināties savas iespējas un draudus, stiprās un vājās puses un darboties saskaņā ar izstrādāto uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt poligrāfijas uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām. Diplomprojekta „Analītiskajā” daļā autors sniedz SIA „Adverts” darbības aprakstu, nozares raksturojumu, uzņēmuma organizatorisko struktūru, esošo produktu un komercsabiedrības mērķu raksturojumu, kā arī autors uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām veic uzņēmuma patērētāju, mērķa tirgus, konkurentu, pārdošanas un izplatīšanas iespēju analīzi un izsrādā SVID analīzi. Diplomdarba „Aprēķinu” daļā tiek izstrādāts projekts. Autors nosaka projekta mērķi, uzdevumus, apraksta projekta īstenošanas posmus, projekta realizāciju, veic projekta risku novērtējumu un analīzi, sagatavo kalendāro materiālo un darba resursu piesaistes plānu, izstrādā projekta izmaksas tāmi, naudas plūsmas un peļnas vai zaudējumu plānu. Diplomdarba „Tehnoloģiskajā” daļā autors izstrādā priekšlikumus klientu datu bāzes izveidei, izmantojot Microsoft Office Excel programmu. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus un formulē uzņēmumam svarīgus priekšlikumus. Diplomprojektam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Tas var tikt izmantots SIA „Adverts” uzņēmuma ikdienā un izstrādājot attīstības plānu. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms ir 95 lappuses, tajā ir 24 attēli, 35 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts; jaunas iekārtas iegādes projekts; darbinieku kvalifikācijas uzlabošanas projekts; produkcijas virzīšanas projekts; uzņēmuma iekšējās un ārējas vides analīze.
Keywords in English Printing business development project; new equipment acquisition project; employee qualification improvement project; production promotion project; the company's internal and external environment analysis
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 31.12.2015 08:01:16