Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of New Employee Induction"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. psih. S. Gailīte
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract Diplomprojekta autors: Līva Jakovļeva Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: Bakalaura darba apjoms - 64 lpp., bet kopā ar pielikumiem- 80 lpp. Bakalaura darbs ietver 18 attēlus, 8 tabulas, 5 pielikumus 16 lappusēs, kā arī 24 bibliogrāfiskos avotus – 20 latviešu un 4 angļu valodā. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra personāla vadībā, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli, kas tika iegūti no uzņēmuma personāla daļas. Izmantotās literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kuri publicēti gan grāmatās, gan interneta resursos. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izmantojot teorētiskos literatūras avotus, tika apskatīts jaunā darbinieka adaptācijas process uzņēmumā, mentoringa jēdziens, kā arī darbinieka novērtēšana un kvantitatīvās aptaujas metode – anketēšana. Autore veica A Aptiekas SIA vienas amatu grupas – farmaceitu anketēšanu, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par esošo jaunu darbinieku ievadīšanu darbā procesu. Vadoties pēc aptaujas rezultātiem, autore pilnveidoja jauno darbinieku ievadīšanas darbā procesu, izstrādāja Jauno darbinieku rokasgrāmatu un mentoru atlases kritērijus, topošo mentoru kandidātu izvērtēšanai. Kā arī adaptācijas perioda beigās ieviest vērtēšanas instrumentu - “slepenais” pircējs, kurš palīdzēs novērtēt jauno darbinieku un pārbaudīs mentora paveikto. Lai analizētu mentora darbu, jaunajam darbiniekam dot aizpildīt anketu, kurā jāatspoguļo mentora paveiktais triju mēnešu laikā, savukārt arī mentoram anketas veidā jāsniedz savs viedoklis par to kā šajā laikā veicies jaunajam darbiniekam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Jakovļeva L. Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn.vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 80 lpp.
Keywords Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project on Improvement of New Employee Induction
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 09:18:17