Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Nelineāru aktīvu cenu veidošanās problēmu metožu izstrāde
Title in English Development of Methods for Solving Nonlinear Asset Pricing Problems
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor V. Ajevskis
Reviewer
Abstract Šī bakalaura darba mērķis ir izstrādāt Monte Carlo metodes finanšu aktīvu cenu, kas ir definētas ar nelineāro modeli, veidošanai. Ne visi finanšu uzdevumi var būt atrisināti analītiskajā veidā, tāpēc ir svarīgi izstrādāt skaitliskas risināšanas metodes šādu problēmu risināšanai. Darbā tika analizētas divas tuvinātas aprēķināšanas metodes nelineāro modeļu finanšu aktīvu cenu veidošanai: Monte Carlo metode un stohastiskā aproksimācija. Atšķirībā no klasiskās stohastiskās aproksimācijas, kur mērķis ir atrast noteiktu funkcijas punktu, šajā darbā ir aplūkota funkcionalā stohastiskās aproksimācijas pieeja nelineāro racionālo cerību modeļu risināšanai un apskatīts noteikts punkts kā funkcija. Lai novērtēt tuvināto aprēķināšanas metožu rezultātus, tie tika salīdzināti ar precīzo atrisinājumu. Monte Carlo metode tika pielietota procentu likmju laika struktūras veidošanai, kā arī “zero lower bound” noteikšanai. Tika secināts, ka abas metodes var būt izmantotas finanšu aktīvu cenu novērtēšanas modeļiem. Metožu salīdzināšanā tika secināts, ka stohastiskā aproksimācija rada labākus rezultātus nekā Monte Carlo metode. Darbā ir: 60 lpp., 10 attēli, 10 tabulas, 5 pielikumi un 18 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords MONTE CARLO METODE, STOHASTISKĀ APROKSIMĀCIJA, FINANŠU AKTĪVU CENU VEIDOŠANAS NELINEĀRIE MODEĻI, BURNSIDE MODELIS, “ZERO LOWER BOUND”
Keywords in English MONTE CARLO METHOD, STOCHASTIC APPROXIMATION, NONLINEAR MODELS OF ASSET PRICING, BURNSIDE MODEL, “ZERO LOWER BOUND”
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 13.06.2015 10:50:49