Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language „OAuth2” autorizācijas moduļa izstrāde interneta portālam uz satura vadības sistēmas „DotNetNuke” bāzes
Title in English Development of OAuth2 Authorization Module for Internet Portals Based on DotNetNuke Content Management System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Reviewer Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Abstract Mūsdienās vairāku Interneta resursu izmantošanas rezultātā aizvien aktuālāka kļūst lietotāju apvienotā - vienīgā konta trūkuma problēma. Šīs problēmas sekas ir katra lietotāja līdzīgo kontu eksistēšana katrā Interneta resursā un neērta izmantošana lietotājiem. Viens no efektīvākajiem problēmas risinājumiem ir modernākais autorizācijas protokols OAuth2, kas līdz ar to rūpējas par lietotāju datu konfidencialitāti. Pētījuma mērķis ir salīdzināt autorizācijas risinājumus, izstrādāt OAuth2 autorizācijas moduli, aprakstīt tā darbības principus. Tas ļaus lietotājiem ar jau eksistējošiem lietotājvārdiem un parolēm piekļūt pie resursa, kas ir balstīts uz DotNetNuke satura vadības sistēmas bāzes. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas Interneta autorizācijas un autentifikācijas, tiek salīdzināti risinājumi un analizētas ar to saistītās tehniskās nianses. Otrajā nodaļā tiek aprakstītas autorizācijas bibliotēkas, izmantojot OAuth2, un autorizācijas moduļa darbība, kas tiek implementēta eksperimenta ietvaros. Modulis, kas apstrādā OAuth2 autorizāciju, ir izveidots Visual Studio izstrādāšanas vidē ar Microsoft Visual Basic.NET programmēšanas valodu un ir pētījuma galvenais rezultāts. Darba apjoms - 56 lpp., 1 tabula, 36 attēli, 38 literatūras avoti un 1 pielikums.
Keywords oauth2, dotnetnuke, autorizācija, dnn, oauth,
Keywords in English oauth2, dotnetnuke, authorization, dnn, oauth
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 13:33:16