Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozarē lietoto terminu dažādība
Title in English Diversity of Terms Used in Studies of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darba autors raksta par terminu daudzveidību ekonomiskajā jomā, kā arī sniedz informāciju par terminoloģijas teoriju un tulkošanas metodēm. Teorētiskie secinājumi, kas ir izteikti bakalaura darbā, ir ilustrēti ar attiecīgajiem piemēriem angļu un krievu valodā, kas iegūti no praktiskās daļas. Praktiskā daļa sastāv no avota teksta tulkojuma Big Power’s Responsibility China’s Perspective” (Canrong, Trans. Tu Xialiang) no angļu krievu valodā. Bakalaura darbs sastāv no šādam daļām: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, literatūras saraksts un divi pielikumi: terminu glosārijs un avota teksts. Bibliogrāfija ietver 16 grāmatas, rakstus un drukātas vārdnīcas, kā arī 24 tiešsaistes avotus. Bakalaura darbs ietver 104 lapas (izņemot pielikumus).
Keywords Terminu darināšanas veidi, internacionālismi, terms as pragmatic units
Keywords in English Term formation patterns, internationalisms, termini kā pragmatiskās vienības
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 14:20:36