Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīme un konteksts
Title in English Meaning and Context
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Mag.philol., lekt., Oksana Samuilova
Abstract Bakalaura darba autore ir studiju programmas „Tehniskā tulkošana” 4.kursa studente Ņina Solovjova. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, nobeiguma, pielikumiem un literatūras saraksta. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek pētīta nozīmes un satura mijiedarbība kā valodniecības fenomens un tā ietekme uz tehnisko tekstu tulkošanu. Teorētiskajā daļā veiktais pētījums ir balstīts uz zinātniskā literatūras pārskatu un praktisko piemēru analīzi. Praktiskā daļa ietver Filipa Kogana grāmatas Paper Promises: Debt, Money, and the New World Order tulkojumu no angļu valodas uz krievu valodu. Bakalaura darbam ir divi pielikumi: terminu glosārijs un avotteksts. Literatūras saraksts sastāv no 21 grāmatas, 7 rakstiem, 14 interneta resursiem, 9 vārdnīcām un enciklopēdijām.
Keywords nozīme; konteksts; idiomas; sinonimija
Keywords in English meaning; context; idioms; synonymy
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 10:35:13