Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju projektu vadības kvalitātes pilnveide AS "Latvenergo"
Title in English "Quality Improvement of Information Technology and Telecommunications Project Management in the JSC "Latvenergo"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Abstract Kucina E. Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju projektu vadības kvalitātes pilnveide AS „Latvenergo”: Bakalaura darbs / E.Kucina, G.Eglīte – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 2 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus AS „Latvenergo” informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju projektu vadības kvalitātes pilnveidei, lai uzlabotu tās īstenošanas efektivitāti. Pirmajā darba daļā tiks apskatīti projektu un procesu vadības teorētiskie aspekti un informācija par pētāmo jomu, izskatītas vairākas procesa pilnveides metodes, lai rezultātā tiktu izvirzīta viena procesa pilnveidei, apskatīti procesu pilnveides rīki. Otrajā darba daļā tiks raksturots Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju virziens, tā kvalitātes vadības sistēma un procesu vadība, analizēts projektu vadības process un tā mērījumi, kā arī piemēroti procesu pilnveides rīki problēmas cēloņu definēšanai. Trešajā dara daļā tiks veikta analītiskās daļas praktisko sniegumu analīze, izstrādāti priekšlikumi projektu vadības procesa pilnveidei un nepārtrauktai kontrolei un izvērtēta procesa pilnveides efektivitāte. Nozīmīgākie pētījuma secinājumi ir, ka galvenos šķēršļus projektu vadības kvalitatīvai īstenošanai rada projektā iesaistītās puses – projektu vadītājs, pasūtītājs, ārpakalpojums un darba grupa. Priekšlikumi procesa pilnveidei ir novērtē projektu vadītāju darbības efektivitāti un kompetenci, radīt pasūtītāja izpratne par to, kas ir projekts, nodrošināt nepārtrauktu procesa kontroli, ieviešot jaunus procesu mērījumus.
Keywords kvalitātes pilnveide, projektu vadība, procesu pilnveide
Keywords in English quality improvement, project management, process improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 12:55:06