Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Lidaparāta aerodinamisko parametru noteikšana un pielietošanas metožu analīze
Title in English Determination of Aircraft Aerodynamic Characteristics and Analysis of Application Methods
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Mag.sc.ing., lekt. Maris Hauka
Reviewer Mag.sc.ing., doc. Aloizs Lešinskis
Abstract Šī bakalaura darba ar projekta daļu „Lidaparāta aerodinamisko parametru noteikšana un pielietojamo metožu analīze” ietvaros veikts apjomīgs darbs tādu gaisa kuģa aerodinamisko parametru noteikšanai kā cēlējspēka koeficients un pretestības spēka koeficients. Izmantojot vairākas datorsimulācijas metodes, aerodinamiskie koeficienti noteikti gan lidaparāta spārna profilam, gan visam lidaparātam kopumā. Bakalaura darba saturu veido ieskats aerodinamikas teorijā, pamatā apskatot zemes atmosfēras īpatnības un vielas plūsmas īpašības. Darba teorētiskajā daļā papildus iekļauta informācija par aerodinamisko koeficientu būtību. Darba praktiskās daļas izpildei izvēlēts vēsturiski nozīmīgs gaisa kuģis Douglas Commercial 3. Projekta daļas sākumā lasītājs tiek iepazīstināts ar šī lidaparāta vēsturi un ieguldījumu aviācijas attīstībā, konstrukcijas īpatnībām un veiktspējas parametriem. Turpinājumā, izmantojot datorsimulācijas programmas Xfoil un AeroFoil, tiek veikts lidaparāta spārna saknes un gala profila aprēķins, lai noteiktu šo attiecīgo profilu aerodinamisko spēku koeficientus. Pēc spārna profilu aerodinamisko parametru aprēķina seko analizējamā lidaparāta DC – 3 modeļa izveide datorprogrammas XFLR5 vidē aerodinamisko parametru noteikšanai. Modeļa izveide veikta pēc reāliem lidaparāta rasējumiem. Turpinājumā gaisa kuģa modelim tiek veikts aerodinamisko spēku koeficientu aprēķins pēc divām metodēm un iegūto rezultātu salīdzināšana. Pēc rezultātu analīzes tiek secināts, ka XFLR5 datorprogramma spēj sekmīgi analizēt gaisa kuģa modeli, pielietojot skaitlisko paneļu metodi. Taču šīs datorprogrammas veiktajos aprēķinos ar 3D paneļu metodi novērojamas neprecizitātes. Bakalaura darba grafiskās daļas ietvaros datorprogrammā Autodesk Inventor Professional izveidots spārna konstrukcijas modelis, kā arī izstrādāti šī modeļa rasējumi. Bakalaura darbs sastāv no 78 lapaspusēm. Kopējais attēlu skaits darbā ir 53, darbā ievietotas 7 tabulas un 14 formulas. Izmantotās literatūras avotu skaits ir 8 un darbam ir 3 pielikumi.
Keywords Aerodinamika, aerodinamiskie koeficienti, cēlējspēka koeficients, pretestības spēka koeficients, analīze, aprēķins
Keywords in English Aerodynamics, aerodynamic coefficients, lift coefficient, drag force coefficient, analysis, calculations
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 17:49:23