Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā"
Title in English "Prospects of towns and their municipalities in Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec., dipl, oec., prakt.. doc. U. Kamols
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba "Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā" autore ir Inga Kargane, tā zinātniskais vadītājs ir Mg.oec., Dipl.oec.praktiskais docents Uldis Kamols. Darba aktualitāte ir mazpilsētu un to novadu iedzīvotāju atšķirīgais dzīves līmenis Latvijā un strādājošo pārcelšanās uz patstāvīgu dzīves vietu tuvāk galvaspilsētai vai novadu centram, kā rezultātā pasliktinās situācija reģionu nomalēs – samazinās skolēnu skaits, tiek likvidētas skolas, samazinās pakalpojumu daudzums un kvalitāte. Maģistra darbs veidots no trim daļām un apakšnodaļām. Darba pirmajā – teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par darba un dzīves vietas iespējām mazpilsētās un to novados. Noskaidrots Latvijas reģionālais iedalījums un plānošanas sistēmas struktūra, kā arī to ietekmējošie faktori. Darba otrajā – analītiskajā daļā ir raksturots Ķeguma novads un tā attīstību ietekmējošie faktori salīdzinājumā ar citiem Rīgas Reģiona novadiem. Maģistra darba trešajā - praktiskajā daļā ir apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultātu dati un izvērtētas Ķeguma novada attīstības perspektīvas. Maģistra darba noslēguma daļā ir izdarīti secinājumi par mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvām un sniegti priekšlikumi turpmākai attīstībai. Kā avoti pētījumam kalpo vispārējā un speciālā literatūra, periodika, plānošanas dokumenti un likumi, internets, statistisko datu krājumi, LR Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie dati, kā arī autora personīgā pieredze. Darbā ir izmantoti 43 literatūras avoti. Maģistra darba apjoms ir 92 lpp. Darbā ir ievietotas 3 tabulas un 58 attēli un pievienots 1 pielikums. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kargane I. Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.- Datorsalikums. – Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.- 92 lpp.
Keywords mazpilsēta, novads, lauki, attīstības perspektīvas
Keywords in English town, municipal, country, prospects
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 09:22:25