Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu ārējās konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Āzijas reģionā”
Title in English “Measures to Increase External Competitiveness of Latvias Manufacturing Companies in Asian Reagion”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A. Orlovska
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Maģistra darbs izstrādāts par tēmu „Latvijas kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu ārējās konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Āzijas reģionā”. Darba autore ir Linda Zemīte. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Latvijas kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu ārējās konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus Āzijas valstīs. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā nodaļā tiek analizēta informācija par kosmētisko līdzekļu ražošanas nozari un tās attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā, kā arī raksturoti divi lielākie Latvijas kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumi nozarē. Otrajā nodaļā veikta atsevišķu Āzijas valstu ekonomisko rādītāju un to kosmētikas tirgus analīze. Nodaļā tiek raksturota Ķīnas un Japānas esošā situācija kosmētisko līdzekļu tirgū, kā arī to attīstības tendences. Trešajā nodaļā tiek raksturota Latvijas kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu konkurētspēja, noteikti uzņēmumu konkurētspējas traucējošie faktori un to problēmas, kā arī izstrādāti pasākumi uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanai Āzijas valstīs. Maģistra darbs sastāv no 77 lapām. Darba izmantotās literatūras sarakstā ir 63 avoti, datu atspoguļošanai izmantoti 27 attēli un 20 tabulas. Darbam pievienoti 1 pielikumi uz 1 lapas.
Keywords ārējā konkurētspēja, konkurētspējas paaugstināšana, kosmētisko līdzekļu ražošanas nozare, Āzijas reģions
Keywords in English external competitiveness, increasing competitiveness, cosmetic manufacturing companies, Asia
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 12:33:39