Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Startup uzņēmumu būtība un tipi"
Title in English "Nature and Types of Start-up Companies"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., L.Kamola
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore Inga Kalniša, bakalaura darba zinatniskā vadītāja Mg.oec., pr.doec. Līga Kamola. Bakalaura darba tēma: „ „Startup” uzņēmumu būtība un tipi”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek veikta literatūras avotu analīze par „startup” jēdzienu, tā būtību, tipiem un galvenajām problēmām. Praktiskajā daļā ar aprēķinu starpniecību sniegts ieskats par bakalaura darba teorētiskajā daļā izvirzīto problēmu. Pēc daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes tika izvērtēti un salīdzināti vairāki uzņēmumi. Veicot datu analīzi, tika izvirzīti ieteikumi un secinājumi par uzņēmumu vērtēšanas modeli. Darba izstrādē izmantota zinātniskā literatūra, dokumentālā filma, globālajā tīmeklī pieejamā informācija, kā arī publiski pieejamie uzņēmumu dati, uzņēmumu oficiālās publikācijas un uzņēmumu nepublicētā informācija. Bakalaura darbs izstrādāts datorsalikumā uz 54 lpp., tajā iekļautas 12 tabulas un 7 attēli. Izmantotās literatūras saraksts ietver 32 avotus. Kalniša, I. „Startup” uzņēmumu būtība un tipi: Bakalaura darbs/Zinatn.Vadītāja Kamola,L –Datorsalikums- Rīga: RTU, 2015.- 54 lpp.
Keywords "startup"; investori; finansējums; riska kapitāls.
Keywords in English startup; investors ; financing; venture capital.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 21:27:30