Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Cēsu pilsētvides identitāte un attīstība
Title in English Identity and Development of Cesis Town
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U.Bratuškins
Reviewer Arhitekts I.Dirveiks
Abstract Cēsnieks ir lepns par savu pilsētu, ļoti izteikti lepojas ar savu vēsturi, it sevišķi, ar viduslaiku pili un faktu, ka tieši Cēsīs radies Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Lai arī lielākā daļa iedzīvotāju nav ļoti zinoši par Cēsu vēsturi un kultūru, tie ar to labprāt identificējas. Pilsētas identitāti veido esošās dabas vērtības, ģeogrāfiskais novietojums, vietas vēsture, esošā un plānotā apbūve un tās sabiedrība – cilvēki, kas apdzīvo konkrēto vietu, cilvēki, kas ir netāli kaimiņi un cilvēki, kas ir viesi. Visi šie faktori darbojas kā vienots, nedalāms kopums. Valda Lindes bakalaura darbā „Cēsu pilsētvides identitāte un attīstība” tiek aplūkota Cēsu pilsētas identitāte kā īpašību un procesu kopums, kas nosaka vides unikalitāti un specifiku ar tikai sev raksturīgām arhitektoniski telpiskām un emocionālām iezīmēm dialogā ar pilsētvides un pilsētas attīstības procesiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā pētīta Cēsu pilsētvides identitāte un tās saikne ar pilsētvides attīstības procesiem. Darba mērķis ir izanalizēt, kā vēsturiski veidojusies Cēsu pilsētas identitāte, kāda tā ir šodien un kā identitātes stiprināšana un attīstība varētu veicināt Cēsu pilsētvides atmodu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta un apkopota ar identitātes jēdzienu saistītā teorija, informācija par Cēsu pilsētas telpiskās attīstības vēsturi, plānošanu ietekmējoši faktori Cēsu pilsētā. Kā arī analizēta esošā telpiskā situācija un publiskā telpa Cēsu pilsētā, un veikta socioloģiska aptauja, kuras 511 respondentu atbildes ņemtas vērā izdarot galvenos pētījuma secinājumus. Pamatojoties uz visu darbā iekļauto informāciju par galveno Cēsu pilsētvides identitātes vērtību var uzskatīt tās kultūrvēsturiskās un dabiskās ainavas, kas saglabājušas savu unikalitāti un potenciālu kalpot ne vien kā vienojošs un nepārtraukts pilsētvides elements, bet arī kā sociāls, politisks un ekonomisks pilsētas virzītājspēks. Bakalaura darbs sastāv no 79 lapaspusēm, 14 attēliem, 29 shēmām, 5 grafikiem, 7 pielikumiem un 143 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords Cēsu pilsētvide, identitāte, attīstība, potenciāls
Keywords in English Cesis urban environment, identity, development, potential
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 14:04:52