Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language IT projekta dzīves cikla modeļa izvēle valsts pārvaldes iestādē
Title in English IT Project Lifecycle Model Selection in Government Institution
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Dr. sc. ing. Jans Šlihte
Abstract Informācijas sistēmas izstrādes projekta dzīves cikla modelis nodrošina pārdomātu projekta plānošanu, vispusīgu un iedarbīgu pārvaldību un uzraudzību, tāpēc modeļa izvēle ir stratēģiski svarīgs lēmums, it īpaši valsts pārvaldes iestādēs, kurās informācijas sistēmu izstrādes projektu vadība ir sarežģītāka. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju piemērotākā modeļa izvēlei valsts pārvaldes iestādēs, kuru informācijas sistēmu izstrādes projektos tiek izmantoti ārpakalpojumi. Maģistra darba rezultātā ir apkopotas valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu izstrādes projektiem raksturīgākās īpatnības, un ņemot vērā šīs īpatnības ir izstrādāta metodoloģija piemērotākā informācijas sistēmas izstrādes projekta dzīves cikla modeļa izvēlei valsts pārvaldes iestādēs. Izstrādātā metodoloģija ir pielietota Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas izstrādes projekta dzīves cikla modeļa izvēlei, kā rezultātā ir novērtēts, ka izstrādātā metodoloģija ļauj izvēlēties piemērotāko modeli, tādējādi samazinot negatīvu ietekmi, kuru rada valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu izstrādes projektu īpatnības un citi šo projektu īstenošanu ietekmējošie faktori. Vienlaikus ir konstatēts, ka dažu faktoru negatīvu ietekmi uz valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu izstrādes projektu īstenošanu nav iespējams samazināt tikai ar piemērotākā modeļa izmantošanu, un tāpēc ir izstrādāti ieteikumi un priekšlikumi valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu izstrādes projektu vides uzlabošanai.
Keywords Informācijas sistēmas izstrādes projekts; projekta dzīves cikla modelis; programmatūras izstrādes dzīves cikla modelis; valsts pārvaldes iestāde; ārpakalpojumi; metodoloģija piemērotākā modeļa izvēlei.
Keywords in English Software development project; project lifecycle model; software development lifecycle model; government institution; outsourcing; the methodology for selecting the most appropriate model.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.01.2015 16:46:42