Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga plānošana būvniecības uzņēmumā
Title in English Marketing Planning for Construction Company
Author Baiba Goldmane
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Mg.oec., asist. I.Eriņa
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir „Mārketinga plānošana būvniecības uzņēmumā”. Darbs sastāv no ievada, divām daļām un desmit apakšnodaļām un nobeiguma. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādāšanas būtību un to iespējamās metodes, kā arī pielietot tās konkrētā uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādāšanā. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkots mārketinga stratēģijas teorētiskais aspekts un būtība, raksturots elementu un stratēģijas veidu izstrādes process, balstoties uz teorētisko analīzi. Aplūkoti mārketinga stratēģijas izstrādāšanas pamatprincipi. Pētījumu daļā tiek raksturota būvniecības nozares un to tieši ietekmējošās ārējās vides attīstība Latvijā, analizēti SIA “Moduls Rīga” sniegtie pakalpojumi, konkurenti, īstenotie projekti un to kvalitāte, noteikta konkrētā uzņēmuma piemērotās stratēģijas noteikšana un mārketinga pasākumu piemērošana, atbilstoši uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanai. Rezultātu nodaļā tiek aprakstīts SIA “Moduls Rīga” uzņēmuma mārketinga komunikāciju efektivitātes vērtējums, izdarīti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi efektīvākai mārketinga plānošanai SIA “Moduls Rīga” uzņēmumā. Darbā ietverti 7 attēli un 14 tabulas. Darba apjoms ir 79 lapaspuses. Darbā izmantoti 56 bibliogrāfiskie avoti, to skaitā interneta resursi.
Keywords Mārketinga plānošana būvniecības uzņēmumā
Keywords in English Marketing planning in the construction company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.01.2015 13:20:18