Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Finanšu stabilitātes metožu salīdzinošā analīze uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtējumā”
Title in English “The Comparative Analysis of Financial Stability Assessment of the Financial Situation of the Undertaking”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Finanšu stabilitātes metožu salīdzinošā analīze uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtējumā. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3.daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Pirmajā daļā autors apraksta teorētisko informāciju, kas sniedz vispārēju priekšstatu par finanšu stabilitātes analīzi, atklājot tās būtību, metodes, veidus un iespējamos analīzē izmantojamos koeficientus. Darba otrajā daļā tiek veikts uzņēmuma finanšu stabilitātēs raksturojums. Darba trešajā daļā autors piedāvā uzņēmuma problēmu iespējamos risinājumus saistībā ar finanšu stabilitātes paaugstināšanu. Maģistra darba mērķis ir uz uzņēmuma X finanšu stabilitātēs analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pētījuma objekts ir uzņēmuma X finanšu stabilitātē. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma X finanšu stabilitātes metožu salīdzinoša analīze uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtējumā. Pētījuma periods ir 2009. 2013. gads. Darba raksturojums: darba apjoms 85. lappuses, tas sastāv no trim daļām un 6. pielikumiem. Darbā ir ievietotas 21. tabulas, 21. attēli, 34. formulas. Darbs ir izpildīts latviešu valodā.
Keywords Finanšu stabilitātes metožu salīdzinošā analīze uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtējumā
Keywords in English The Comparative Analysis of Financial Stability Assessment of the Financial Situation of the Underta
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.12.2014 11:21:38